ב"ה

נשא

תכנית 579
צה"ל צריך להגן על עם ישראל בכל החזיתות

כדי שצה"ל יגן על עם ישראל, עליו לעשות זאת בשני מישורים.
שונות
למה בספר תורה יש אותיות בגדלים שונים?
ספר תורה נכתב בקפדנות ובדקדוק. אבל לא כל האותיות שלו באותו גודל. וזה בכוונה. מה עומד מאחורי האותיות בגודל השונה בתורה?
חכמת חיים
הבעיה היא שחשוב לנו רק הכאן ועכשיו. כשניגמל מזה נתחיל לראות את החצי הכוס המלאה

מה הסוד הרוחני שבגללו הרב ביקש מהרבנית להתאפק? ואיך אפשר לראות גם את הנפילותל והכשלונות בפרופורציה הנכונה?
היסטוריה
כך נעצרו הפוגרומים ברוסיה

"הרבי מליובאוויטש!" קרא השר בזעם. "האם אתם מאיימים על ממשלת רוסיה ביהודים הקפיטליסטים שבחו"ל?"
נשא
הפרשה הכי ארוכה בתורה, ועוד רמזים וגימטריאות לפרשת נשא

וגם: איפה כתוב שהשוטרים העבריים קיבלו פרס?
סיכום פרשת נשא: קורבנות הנשיאים
סידרת הוראות מיוחדות לקראת השכינה האלוקית שתשרה במשכן, וקורבנות אותם הביאו נשיאי השבטים כנציגים של עם ישראל
מאחורי הקלעים של הפרשה
נשא
רוח השטות שגורמת לנו לעשות שטויות

מדוע מסתכנים אנשים כה רבים בלגימת האלכוהול הראשונה או במנת הסמים הראשונה, כאשר ידועים להם הסיכונים של התמכרות לטווח הארוך?
דבר העורך
רואים אותם בעיניים

כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה.


— מסכת שבת עז, ב
הדפס את המגזין