1. לא טוב להיות לבד

נפתח אותו בפתגם אותו אמר בורא העולם בכבודו ובעצמו זמן קצר לפני שהוא יזם את השידוך הראשון בעולם. היה זה כאשר אדם הראשון נוצר יחידי, ועל כך אמר הקדוש ברוך הוא (בראשית ב, יח):

לא טוב היות האדם לבדו.

זמן קצר לאחר-מכן נוצרה חוה ויחד עם אדם הם הרכיבו את הזוג הראשון.

"בודד". צילום: Ragesoss, ויקיפדיה
"בודד". צילום: Ragesoss, ויקיפדיה

2. זכו ולא זכו

זוגיות טובה היא מתכון מנצח, לא רק לחיים שקטים ושמחים אלא גם לברכתו של בורא העולם. כך דרש רבי עקיבא (מסכת סוטה יז, ב):

איש ואשה: זכו, שכינה ביניהן; לא זכו, אש אוכלתן.

רש"י מסב את תשומת לבנו לעובדה לאות יו"ד שנמצאת במילה "איש" ולאות ה' שנמצאת במילה "אשה". יחד הם מרכיבים י-ה, שמו של בורא העולם. אם חלילה השם מסתלק בגלל התנהגות לא יאותה, כשמוציאים את היו"ד והה' מהאיש והאשה – בגלל התנהגות לא נאותה – נשארת אש שורפת ומסוכנת.

3. מצא טוב!

על הכתובה, הלא היא חוזה הנישואין שנחתם לפני החופה, יש הרבה שמוסיפים פסוק מספר משלי (יח, כב):

מצא אישה מצא טוב, ויפק רצון מה'.

פירוש ה"מצודות דוד" מסביר כי באמצעות תמיכתה של האישה הבעל ניצל מן החטא; גם פתגם זה מציג את הרעיון שנישואין טובים הם כלי לברכתו של הבורא.

"חופה" מאת אלכס לוין
"חופה" מאת אלכס לוין

4. כל אחד חצי

הפתגם הבא מובא בזוהר (חלק א, צא ב) והוא מסביר כיצד יש להתייחס לחיי הנישואין. אין זה רק גבר ואישה שמחליטים לקשור את עתידם ביחד, אלא:

איש ואישה הם נשמה אחת, אבל בירידתם לעולם הם נפרדים ומתחברים שוב בשעת הנישואין.

אז בואו נשקיע בחצי השני כמו שצריך!

כתובה עתיקה מסוריה (שנת 1848), בראשה נכתב "מצא אישה מצא טוב"
כתובה עתיקה מסוריה (שנת 1848), בראשה נכתב "מצא אישה מצא טוב"

5. השלום הכי חשוב

אם אדם עומד בפני התלבטות: ברשותו מספיק כסף לרכוש רק נר אחד. האם עליו לרכוש נר לשבת, או לנר לחג החנוכה? התלמוד (שבת, כג ב) פוסק בלי היסוס להעדיף את נר השבת, שכן הוא נועד להשכין שלום בבית.

נר חנוכה ונר ביתו, נר ביתו עדיף משום שלום ביתו.

6. השלום הכי חשוב (2)

ולא רק בהתלבטות של נר מול נר. אפילו כאשר מדובר במחיקת שמו הקדוש של האלוקים, גם אז התירה התורה לעשות זאת כדי להשכין שלום בין איש לאשתו. הדבר נעשה במסגרת טקס מיוחד שנערך בבית המקדש, וכך נאמר (במסכת דרך ארץ זוטא, יא):

גדול הוא השלום, שמצינו שוויתר הקדוש ברוך הוא על שמו שנכתב בקדושה שימחה על המים כדי להטיל שלום בין איש לאשתו.

ציור בית המקדש
ציור בית המקדש

7. מי שרוצה יצליח

נסיים בפתגם של הרבי מליובאוויטש זצ"ל שנכתב בתשובה לחסיד שסבל מבעיות בשלום בית (אגרות קודש, י'רכא):

עליו ועל זוגתו תחיה – לעשות כל התלוי בכל אחד ואחת מהם לקרב הלבבות ולחזק השלום בית. ואם ירצו באמת – בודאי יצליחו בזה.

כי שבאמת רוצה, יצליח.

"שושנים" מאת מרגרט סטודרט
"שושנים" מאת מרגרט סטודרט