ב"ה

גולשים יקרים,

מסופר כי פעם שאל כומר את רבי יונתן אייבשיץ: הלא כתוב בתורה ש"אחרי רבים להטות", היהודים הם המעט ואומות העולם הם הרוב. מדוע אתם לא נוטשים את היהדות ומצטרפים אלינו?

במקום להשיב, ביקש ממנו רבי יונתן לצאת אל הרחוב. הוא העיף מבט השמיימה וצעק בהתרגשות: "ראה! מלאכים ובידיהם כינורות!" הכומר אף הוא הסתכל מעלה. הוא לא ראה דבר, אך התבייש להודות בכך... "אכן, איזה מחזה נהדר!" הוא קרא.

אט אט התקבצו סקרנים שראו את הרב והכומר מביטים מעלה, חיש מהר גם הם "ראו" את המלאכים עם הכינורות.

לאחר שהתקבצה קבוצה גדולה למדי, משך רבי יונתן את הכומר אל הצד. "אינני רואה אף מלאך עם כינור" הוא אמר לו, "האם אתה ראית משהו?" – "גם אני לא" אמר הכומר, "אך התביישתי להודות בכך...." – "וכעת, קבוצה גדולה של אנשים עומדת ומדמיינת כי היא רואה מלאכים עם כינורות. האם בשל כך נלך אחר דעת הרוב ונאמין גם אנו לדברי הבל?"

על עם ישראל נאמר כי "אתם המעט מכל העמים." דרך החיים של היהדות לא בדיוק פופולרית בקרב אומות העולם, אם להשתמש בלשון המעטה... אבל אנו יודעים כי זו הדרך שהעניק לנו בורא העולם. אולי היא לא פופולרית, אבל היא מועילה, מלאת משמעות, וחשוב מכל – אמיתית.

קריאה מהנה והמשך שבוע נעים

הרב מנדי קמינקר