ב"ה

טובה פעולה אחת

י"א תמוז תנש"א • 23 ביוני 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

טובה פעולה אחת: י"א תמוז תנש"א • 23 ביוני 1991

מעשה טוב עדיף על דיבורים רבים, על אחת כמה וכמה כשמדובר במעשים רבים...

הוסיפו תגובה