ב"ה

משמעות ברכות השחר

מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך.
מהי משמעות התפילה "מודה אני לפניך"
היכרות עם ברכת
משמעותה של ברכת "אשר יצר"
תפילת אלוקי נשמה...
בכל בוקר, כחלק מברכות השחר, אנו אומרים את תפילת "אלוקי נשמה שנתת בקרבי", תפילה בעלת משמעות עמוקה ורלבנטית
על ברכת הנותן לשכוי בינה
בכל בוקר, כחלק מברכות השחר, אנו מודים לבורא העולם על כך שהוא נתן "לשכוי בינה"
על ברכת פוקח עורים
כשאנו ישנים, עינינו אינן מתפקדות. אפילו אם אנחנו ישנים בעינים פקוחות, איננו רואים במשך זמן השינה אנחנו כמו סומים, שחוש הראיה שלהם לא פועל.