ב"ה

ליל ערב יום הכיפורים – לאחרי תפלת ערבית, ה'תשמ"ב