בס"ד. ר"ד ליל ש"פ האזינו, שבת שובה, ח' תשרי, ה'תשל"ג

– בעת ביקורו באולם "ופרצת" אצל האורחים שיחיו –

בלתי מוגה

כ"ק אדמו"ר שליט"א סקר את האולם והמטבח מתוך קורת-רוח ושמחה, ואח"כ ברך את האורחים שיחיו:

"גוט שבת" ושבת שמחה.

חתימה וגמר חתימה טובה, ושתהי' השנה כולה בבחינת שבת ("אַ שבת'דיקער יאָר"), ושנת מנוחה (ושלום), שמחה ותענוג.

אח"כ פנה לממונה על הכנסת-האורחים (ר' משה ירוסלבסקי), ואמר לו: יישר כח גדול, ולשנה הבאה בירושלים (הבנוי').