מצוה (קע"ה) שיטבול כל טמא במי מקוה שנאמר ורחץ את בשרו במים וטהר (ויקרא י"ד ט') ע' ביאור הענין בסידור חלק שני בראשית שער השבת שני דרושים נחמדים ע"ז: