השבת לאחר תשעה באב מכונה בשם "שבת נחמו", על שם ההפטרה המתחילה במילים "נחמו נחמו עמי". הפטרה זו היא הראשונה מסדרה בת 7 הפטרות, המכילות דברי ניחומין של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל.