ביום תשעה באב, התאריך בו חרב בית המקדש, אנו צמים במשך יממה שלימה. אך כאשר תשעה באב חל ביום השבת איננו צמים מפני קדושת השבת, והצום נדחה לאחר השבת.

לפניכם כמה דינים הקשורים לתשעה באב שחל בשבת (לחצו כאן למנהגי צום תשעה באב ביום חול).

במשך השבת

למרות שתשעה באב הוא יום של אבל, מכיוון שהוא חל בשבת אסור להראות בו כל סימני אבלות בפומבי. אכילה ושתיה מותרים כרגיל, וכמו-כן מותר לאכול בשר ולשתות יין ולשמוח כמו בכל שבת.

ישנם שני דברים מהם נמנעים בשבת זו:

א) אין מקיימים יחסי אישות1.

ב) אחר חצות היום ואילך, אסור ללמוד תורה2 (מלבד הלימוד במגילת איכה, נושאים הקשורים לחורבן וכדומה).

בדרך-כלל, בערב צום תשעה באב עורכים "סעודה מפסקת" בה אוכלים מאכלים שונים זכר לחורבן. אך בשבת לא עורכים את הסעודה המפסקת.

יש להפסיק לאכול, לשתות או לרחוץ עם שקיעת השמש של יום השבת, אך נועלים נעלי עור עד לאחר צאת הכוכבים.

במוצאי שבת

א) בשל הצום אין עורכים הבדלה על כוס של יין במוצאי שבת. עם זאת, יש לומר "ברוך המבדיל בין קודש לחול" לפני ביצוע פעולות האסורות בשבת, וכן להזכיר בתפילת שמונה-עשרה את התפילה המיוחדת למוצאי שבת.

ב) במהלך הערב יש להדליק אש ולברך עליו "בורא מאורי האש."

ג) את נעלי העור יש להסיר לאחר שהחזן אומר "ברכו."

במוצאי הצום

בסיום הצום (ביום ראשון בערב) יש לערוך הבדלה, שכן לא ערכנו אותה במוצאי שבת. במשך ההבדלה לא אומרים את הברכה על הבשמים או על האש.