רבי ישראל מרוז'ין (1797-1851) היה מדבר רבות במעלת השמחה ובגנות העצבות. שנה אחת בתשעה באב החליטו חסידיו לבצע תעלול כדי להפיג את העצבות הגדולה של היום: הם פתחו חלון שעמד בגג בית-המדרש, השליכו דרכו לולאה, וכאשר מישהו היה נכנס לבית המדרש הם היו מהדקים את הלולאה סביב גופו ומעלים אותו אל הגג.

אירע ורבי ישראל נכנס לבית המדרש. התלמידים שעמדו על הגג לא יכלו לראות את פני הנכנס והם העלו אותו מעלה. להפתעתם הם גילו כי הפעם הם העלו את מורם ורבם בכבודו ובעצמו! בצער רב הם מיהרו להוריד אותו מטה.

כשראה זאת רבי ישראל, נשא עיניו השמיימה וקרא:

"בורא העולמים! אם בניך לא שומרים כראוי על ה'חג' שנתת להם, קח אותו בחזרה!"