שאלה

מדוע העם היהודי נקרא גם 'העם העברי'? מהיכן מגיע השם הזה ומה משמעתו?

תשובה

אברהם אבינו הוא הראשון שנקרא בתנ"ך בכינוי "הָעִבְרִי"1, כינוי שבשאר התנ"ך מופיע בעיקר2 ביחס לבניו וצאצאיו של יעקב אבינו בארץ מצרים, בתחילה יוסף3 (שמגיע למצרים ראשון) ולאחר מכן כל עם ישראל4.

חכמי ישראל5 נחלקו מה משמעותו של כינוי זה:

לפי רבי יהודה, אברהם אבינו נקרא כך בגלל עמידתו מהעבר השני של השקפת העולם המקובלת בתקופתו. בעוד שכולם היו עובדי אלילים היה אברהם אבינו אדם בודד שהאמין בא-ל אחד בורא השמים והארץ. בעקבותיו, נקראו כך גם בניו שהמשיכו לדבוק באמנותו, כלומר יצחק בנו, יעקב נכדו, וכל צאצאיו של יעקב – עַם בני ישראל.

לפי רבי נחמיה, הכינוי "עברי" ניתן לאברהם על שם היותו צאצא של עֵבֶר, נִינוֹ של שֵׁם בן נֹחַ וסב-סב-סבו של אברהם אבינו6.

כמו סבו שֵׁם, נמנה גם עֵבֶר בין הצדיקים הבודדים שהכירו באמונת השם אחד לפני המהפכה הרוחנית שחולל אברהם אבינו7. הוא מתואר גם כנביא8, כרבו השני של יעקב אבינו (הראשון הוא שֵׁם בן נח)9 וכמי שאליו פנתה רבקה אמנו לבקש רחמים בעקבות הצער שחוותה בזמן ההיריון של יעקב ועשיו10.

בני ישראל, לפי זה, קבלו את הכינוי 'העם העברי' בעקבות כינויו של אברהם אביהם הראשון.

לדעת חכמים אחרים, אברהם אבינו, וכך גם בני ישראל צאצאיו, נקראו כך בפי המקומיים בארץ כנען ומצרים על שם מוצאם "מעבר הנהר", כלומר מזרחית לנהר פרת (הערים ארם נהריים, אור כשדים, חרן ועוד11), ועל שם שדברו את השפה העברית, כלומר שפתם של אלה שמעבר לנהר – לא השפה המקומית12.