בס"ד*. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לאנשי כפר-חב"ד,

אור ליום ד', ה' תשרי, ה'תשכ"ג.

– בעת מסירת האתרוגים מכפר חב"ד, בחדרו הק' –

כיון שאתרוג "יש בו טעם ויש בו ריח"1, כל המעלות, וזוהי מצוה כללית של חג כללי, בחודש כללי2,

יהי רצון שיומשכו לכל ישראל, ולאנ"ש בתוכם, ולכפר-חב"ד ביחוד –

בתוככי כלל ישראל לכאו"א ביחוד – ענינים של "טעם" וענינים של "ריח", על כל השנה כולה.

יישר-כח עבור הבאת האתרוגים.