הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!

התוועדויות תשכ"א

ביחידות כללית לתושבי כפר חבד - בלתי מוגה
למדריכות תחיינה, הנוסעות למחנה-קיץ "אמונה"
לתלמידות המסיימות ד"בית רבקה" תחיינה
ב"קבלת פנים" לקבוצת אורחים מאנגליא
לקבוצת סטודנטים - מההוספות

עיין בתוך הספר
סדרת תורת מנחם - התוועדויות היא סדרת ספרים שבה מופיעים כל המאמרי החסידות והשיחות שנשא הרבי מליובאוויטש בהתוועדויות שהתוועד ברבים, וכן מכתבים שכתב לכלל הציבור.
אודות המו"ל
ועד הנחות בלשון הקודש
"ועד הנחות בלה"ק" הוקם בשנת תשמ"א (1981) על-ידי צוות אברכים מוכשרים, במטרה להדפיס ולפרסם את תורתו של הרבי בלשון-הקודש.