שאלה:

בסיפור שפרסמתם באתרכם בשם "החדר הסודי של רוטשילד" נכתב כי רוטשילד תיכנן להיקבר בארון עשוי מעץ אורן. הנושא מאוד בלבל אותי: חשבתי שלפי היהדות אסור לקבור בארון?

תשובה:

סביר להניח שלא השתתפת בהלוויה בחוץ לארץ, כי בחו"ל בדרך כלל הקבורה מתבצעת בארון, גם קבורה יהודית.

האם זה מותר?

ובכן, כך נכתב באחד מספרי היסוד של ההלכה, השולחן ערוך1: "הנותן מתו בארון ולא קברו בקרקע, עובר [על מצוות לא תעשה של] משום ולא תלין את המת [לא תותיר את גוף הנפטר או הנפטרת אלא תקבור אתם בקרקע]. ואם נתנו בארון ו[בנוסף לכך] קברו בקרקע, אינו עובר עליו. ומכל מקום יפה לקברו בקרקע ממש [לא בתוך ארון] אפילו בחוץ לארץ."

מדברים אלו אתה יכול לראות ש: א) היהדות מתירה לקבור בארון, אך ב) מעדיפה קבורה ישירה בקרקע (ולפיכך אכן בארץ נוהגים בדרך-כלל לקבור ללא ארון).

מדוע?

בפסוק נאמר "כי מעפר באת ואל עפר תשוב." הקבורה הישירה בקרקע מקיימת את דבריו של הפסוק.

במדינות רבות בחוץ לארץ החוק לא מתיר קבורה ישירה בקרקע, ולפיכך יש צורך להשתמש בארון קבורה. עם זאת, גם במקומות אלו משתדלים לחורר חורים בתחתית הארון ובכך לקיים חיבור ישיר עם האדמה.

כך או כך, כפי שקראת בסיפור על רוטשילד, היהדות מקפידה על שימוש בארון קבורה מעץ פשוט, ללא כל אלמנטים ממתכת. אסור לשכוח כי אם ברצוננו לכבד את זכר הנפטרים, מוטב להשתמש בכסף כדי לתרום לצדקה לעילוי נשמתם ולא להוציא את הממון על לוויות מפוארות.