שאלה:

רצינו מאד לעלות יחד כמה חברים לקבר של חבר משותף שנהרג בתאונת דרכים. הבעיה היא שהיום הפנוי היחיד בשבוע הוא יום שבת. זה בעייתי להיכנס לבית קברות בשבת?

תשובה:

אסור להיכנס לבית קברות בשבתות ובחגים. בית עלמין הוא מקום עצוב, ולא צריך להסביר מדוע. כשמבקרים בבית קברות, עולים תחושות ורגשות מעציבים ומדכאים. אווירה קדורנית כזו לא מתאימה לימי השבת והחגים, כי אלו ימים שמחים ומרוממים.

מלבד הסיבה ההלכתית, יש עוד סיבה להימנע מביקור בבית קברות בשבתות ובחגים. בקבלה מוסבר שבימים הללו הנשמות עולות מהקבר ומתעלות לעולמות רוחניים גבוהים. אתם בוודאי רוצים לעלות לקבר של יקירכם בכדי להתייחד עם רוחו, וחבל לעשות זאת כשהנשמה שלו איננה שם.

מקורות: חזון עובדיה חלק ג, עמוד קמ. שמירת שבת כהלכתה, פרק סה. גשר החיים, פרק לב