שאלה:

הייתה לי הפלה בשבוע 19. האם יש איזו תפילה שצריכים לומר כאשר קוברים את התינוק? תודה מראש.

תשובה:

אני מצטער לשמוע שחוויתם הפלה.

מצד אחד, תינוק שאבד בגיל מוקדם כזה נחשב כ"נפל", ואין לו דין של אדם רגיל שיש לומר עליו קדיש וכדומה. הסיבה לכך היא שבשלבים מוקדמים של ההריון, הנשמה עדיין לא ירדה במלואה אל גוף האדם, ואין לנו את האפשרות להתחבר אליה כשהיא במצבה הקדמוני.

עם זאת, בטח תמצאי נחמה בתשובה שכתב הרב משה פיינשטיין לאדם ששאל אותו האם הנפלים יקומו בתחיית המתים. הוא הביא כמה ראיות מן התלמוד שאומר שגם לתינוקות כאלו יש חלק לעולם הבא וכי הם יקומו בתחיית המתים.

הוא מסיים זאת כך:

"לכן תהיה בטוח שבמהרה שיעלה רצון השם יתברך שהוא הזמן לתחיית המתים, יהיו לך אחים צדיקים שלא טעמו טעם חטא מעולם".

אכן, אותם תינוקות שהגיעו לעולם לזמן קצר כזה, לא התלכלכו בחטאי העולם הזה ולפיכך הם נחשבים לצדיקים וטהורים מכל חטא.

אני מברך אותך שתזכי לבשורות טובות בקרוב.

מקורות ועיון נוסף: שולחן ערוך יורה דעה סימן שע"ד, גשר החיים פרק יב סעיף יא, אגרות משה יורה דעה סימן קלח (ושם מביא את המקורות התלמודיים).