שאלה:

כאשר יום האזכרה חל בשבת, מתי עולים לקבר בבית העלמין? ומתי עורכים את הסעודה?

תשובה:

בשבת אין עולים לבית העלמין ולכן כאשר יום האזכרה חל בשבת, אין לעלות לקבר ביום האזכרה עצמו.

מכיוון שאין בכך פסיקה ברורה, אתם יכולים לבחור לעלות ביום שישי – יום לפני האזכרה – או יום ראשון – יום אחרי האזכרה, ותוכלו לבחור ביום שהכי יתאים למשפחה.

לגבי הסעודה: גם את הסעודה ניתן לעשות לפני או אחרי. למעשה, ניתן לערוך את סעודת האזכרה גם ביום השבת עצמה, אבל בתנאי שלא ייאמרו באזכרה דברי הספד שעלולים להביא רגשות עצב בשבת, יום בו אנו צריכים לשמוח ואסור להתעצב בו.

יהי רצון שבקרוב ממש נזכה לימים בהם יחיו המתים ותזכו להתראות שוב עם אהוביכם!

מקורות: ילקוט יוסף אבלות עמ' תרכ, ועוד.