בחברות מצליחות ובמוסדות חינוך נוהגים כיום לערוך הצהרת משימה, או בעגה האינטרנטית "אודותינו".

"אודותינו" מסביר את מטרת החברה או הארגון. כל מי שעובד בה מבין באופן מלא מה החברה מנסה להשיג. בארגון מצליח, כולם ממוקדים ועובדים לקראת הגשמת המטרה של אותו ארגון.

לדוגמא, "מטרתנו היא להבטיח שביעות רצון הלקוח בכל עת", או "המוצר שלנו הוא באיכות גבוהה". כל הצוות, החל במנקה ועד למנכ"ל, יוודאו שכל מעשיהם יתאימו להצהרת המשימה של החברה ויביאו ליצירת לקוחות מרוצים ומוצרים באיכות גבוהה.

איש חכם אחד אמר פעם, "אם אתה רוצה לראות את כוחו של עם, הבט בכוחן של המשפחות המרכיבות אותו". לפיכך, אם הצהרת המשימה יש בה כדי לחזק חברה ולעשותה פרודוקטיבית יותר, הרי השכל הישר מכתיב שבמשפחה תופס אותו עיקרון. הצהרה כזו מגלמת ערכים ועקרונות החשובים לכל בני המשפחה. לכן כולם בוחרים לחיות כל הזמן בהתאם לערכים ולעקרונות אלה.

אם הצהרת המשימה שלך אומרת "במשפחה זו אנו אומרים את האמת כל הזמן ובכל מחיר", אינך יכול ללכת ולומר לילדך כשאתה מקבל שיחת טלפון לא רצויה, "תגיד להם שאני לא נמצא." ואם רשום בה "אנו משפחה אוהבת ודואגת, אנו עוזרים זה לזה כל הזמן", אינך יכול לדבר בצורה מבזה על אדם אחר או לסרב לעזור לו.

כדי לעבוד על הצהרת המשימה המשפחתית, מקיימים אסיפה משפחתית. מרגע שמחליטים על ההצהרה, רושמים אותה ותולים אותה במקום שבו כל בני המשפחה יכולים לראות אותה. אפשר לשוב לבחון אותה ולשנותה במהלך הזמן.

אם בן משפחה כלשהו עושה דבר-מה המנוגד להצהרה המשפחתית, במקום למתוח עליו ביקורת, אנו יכולים פשוט לבקש ממנו לבדוק אם מעשהו מתאים להצהרה שלנו.

כשילדינו יתבגרו, הם יפנו אוטומטית ובצורה לא מודעת חזרה לאותה הצהרה. דבר זה יחזק את הערכים שלהם ואת זהותם האמיתית ויסייע להם לעשות החלטות חיוביות בהתאם.

כהורים, אנו הראשונים שעלינו לתת דוגמא ולחיות לפי הצהרת המשימה המשפחתית. כיוון שמעשינו מדברים בקול רם בהרבה מכל מילים, ילדים ילמדו מאתנו הרבה יותר מהר אם ניישם את הערכים עליהם אנו מטיפים. עלינו להיות אמיצים מספיק כדי לבקש מילדינו להזכיר לנו (בדרך מכובדת, כמובן) כאשר מעשינו חורגים מההצהרה המשפחתית שלנו.

יש משפחות שכבר יש להן הצהרת משימה בלי אפילו להיות מודעים לכך, וכל בני המשפחה יודעים בדיוק מה מקובל ומה לא מקובל במשפחתם. עם זאת, התהליך של הבאת המשפחה כולה לפיתוח הצהרת השליחות ולעלאתה על הכתב, הוא תהליך המגביר את מחויבותם לשליחות זו. הדבר גם מקל על יישום השליחות והגשמתה, שכן כולם מבינים שזוהי החלטה שהםבחרו לחיות לפיה.