מנכ"ל של חברה מסוימת אמר פעם לעובדיו, "הפיטורים ימשיכו עד שהמורל כאן ישתפר".

קל להבין עד כמה אבסורדית היא אמירה זו. קצת יותר קשה להבין מה לא בסדר כשהורה צועק על ילדו: "למה אתה לא מכבד אותי?!"

מחקרים מראים שילדים, כמו מבוגרים, מכבדים את אלה שמכבדים אותם. אפילו כאשר הכרחי להשתמש באמצעי משמעתי כלשהו, גם זה יכול להיעשות מתוך גישה של כבוד כלפי הילד. אפשרי לגמרי לומר לילד בצורה שיש בה כבוד כלפיו, "לטובתך אני נאלץ לנקוט באמצעי זה", או "זוהי התוצאה של המעשה שלך". אין כל צורך להשפיל את הילד או לדבר אליו בצורה פטרונית כיוון שנהג שלא כשורה.

כאשר מדברים לילד כל הזמן מתוך כבוד, הוא או היא ילמדו כיצד לכבד אחרים ואיך להשיב כבוד להוריהם. עלינו לזכור, שיש להרוויח כבוד – אי אפשר לדרוש אותו. הכבוד מתרחב לכל ההיבטים של חיי הילד, כמו לא לפתוח מכתבים המיועדים לילד או להקיש על הדלת לפני שנכנסים לחדרו, וכן לא לצותת לשיחות הטלפון שלו לחבריו, וכו'.

ילד שיזכה ליחס של כבוד מצד הוריו יפתח הערכה עצמית חזקה, שתעזור לו להתמודד היטב בכל תחומי חייו, וחשוב מכל, הוא יבין בדיוק כיצד נראה הכבוד ומהי התחושה המלווה אותו, ולכן אף ידע כיצד להתייחס בכבוד לאנשים אחרים.