איזו חיה כשרה ומותרת באכילה ואיזו אסורה? האם מותר לנו לאכול את כל סוגי הדגים? ומה עם העופות?

בפרשת השבוע אנו מוצאים תשובות מפורטות לשאלות אלו. בין היתר מונה התורה שני סימני זיהוי עבור ההולכים על ארבע: הבהמות המעלות גירה (לועסת את מזונן שוב ושוב) ומפריסות פרסה (פרסותיהן שסועות) כשרות ומותרות באכילה. כל יתר הבהמות אסורות.

סימני זיהוי הם דבר נחוץ, ללא ספק. אך העובדה שבורא העולם בחר דווקא בסימנים אלו – ולא בפסים אדומים סביב הצוואר, למשל – טומנת בחובה משמעות פנימית יותר.

אנשים דומים לבעלי חיים. לא, אינני תומכת בתורת ההתפתחות של דרווין האומרת שהאדם בא מהקוף... אך יש לנו תכונות משותפות עם עולם החי: התנהגויות, צרכים, דחפים, תאוות.

למרות שלנו יש שכל ותבונה לדעת להבדיל בין טוב ורע, בתוך תוכנו נמצאת נפש בהמית הדומה דמיון רב לחיות ולבהמות.

כיצד נדע להבדיל בין ה"בהמה" כשרה שבתוכנו לבין זו שאינה כשרה?

לשם כך נתן לנו בורא העולם שני סימני זיהוי.

פרסה – גם וגם

כדי למצוא את הסימן הראשון יהיה עלינו להתכופף לרגלי החיה ולהתבונן בפרסותיה. אם הפרסה שסועה ומחולקת לשני חלקים הבהמה כשרה. פרסתו של הסוס, לדוגמא, היא מעוגלת בעוד רגלי הכלב מחולקות לכמה אצבעות, ולפיכך הם לא כשרים.

וכך למדנו את המסר הראשון: כדי לעבוד את ה' בלב שלם אנו צריכים להיות "גם וגם".

ישנם אנשים שנולדו עם טבע רגוע ושליו. אנשים כאלו יחבבו את המצוות הקשורות בין אדם לחברו: מצוות הצדקה, סיוע לנזקקים, אהבת ישראל.

אחרים נולדו עם טבע סוער. הם יאהבו לקיים מצוות קשות הקשורות באתגרים ומשימות הדורשות התמודדויות עם הסביבה.

אולם כדי לעבוד את הבורא באמת עלינו להתעלות מעל הטבע שלנו, ולקיים את מצוותיו גם כאשר הם מנוגדים לאופיינו.

אברהם אבינו היה מידת החסד בהתגלמותה. הוא פתח את אהלו במדבר להולכי המדברות המורעבים, והאכיל אותם ממיטב המאכלים. אך רק כאשר הוא ציית לציווי ה' והעלה את יצחק, בנו יחידו, על-גבי המזבח, אמר לו האלוקים: "עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה".

בקבלה, צד ימין מסמן את החסד וצד שמאל את הגבורה. הפרסה השסועה מזכירה לנו שכדי להיות עובדי ה' באמת עלינו להיות מוכנים לצעוד בשני השבילים, על-פי צו הבורא.

גירה – לחשוב פעמיים

בהמה כשרה לועסת את מזונה שוב ושוב בטרם תבלע אותה, בעוד כל הבהמות האחרות בולעות את מזונן באחת.

מה אנו יכולים ללמוד מכך?

בחיים אנו נתקלים בשאלות שונות הרות גורל: החל מבחירת בן/בת זוג, ועד להחלפת מקום מגורים או בחירת בית-ספר טוב עבור ילדינו.

בכל צעד שכזה אל לנו להחליט החלטה מהירה. דרך החיים הכשרה מורה לנו לשקול שוב ושוב את הצעד שעלינו לנקוט, עד שנדע שקיבלנו את ההחלטה היהודית הנכונה.

הרבי קרא לכל אחד ואחת למנות "משפיע" או "משפיעה", מורה דרך רוחני היודע את השקפת התורה בנושא. אדם אובייקטיבי, בעל ניסיון חיים, יוכל לראות את הדברים באור אחר ולסייע בקבלת ההחלטה הנכונה.