מתי חלמתם בפעם האחרונה?

אנו נפגשים איתם בכל לילה, עם החלומות. לפעמים אלו חלומות טובים אך לפעמים אלו חלומות ביעותים. לפעמים אנו זוכרים אותם, ולפעמים לא. הגיע הזמן לעשות סדר ולברר מה גישת היהדות לחלומות.

בתנ"ך, חלומות תופסים מקום חשוב. בפרשת השבוע מדובר על ארבעה חלומות – חלומות יוסף וחלומות שר המשקים ושר האופים. מיד אחר כך, בפרשת מקץ, מסופר על חלומות פרעה. החלומות הללו שינו את ההיסטוריה, הביאו למכירת יוסף, למינויו כמשנה למלך, ולבסוף, אף לירידת עם ישראל לגלות מצרים.

התורה אף אומרת כי אחת הדרכים שה' מתגלה לבני אדם היא באמצעות חלומות, כמו שנאמר "בחלום אדבר בו". ואכן, בתנ"ך מסופר על חלומות רבים, כמו חלומו של שלמה המלך, חלומותיו של נבוכדנאצר מלך בבל ועוד.

למרות זאת חז"ל קבעו בצורה חד-משמעית כי אין שום משמעות הלכתית לחלומות, כמו שנאמר "חלומות שווא ידברו". ההלכה אף מספרת על אדם שאביו הגיע אליו בחלום והצביע במדויק מה המקום שבו נמצא ארגז פירות, וגילה כי הפירות הינן מעשר. האיש אכן מצא שם את הארגז, אך כאשר הדבר הובא בפני חכמים הם קבעו שהפירות אינן מעשר, שכן "דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים".

אם התנ"ך מתייחס לחלומות ברצינות, איך חכמים לא ייחסו להם משמעות?

מוסבר על כך, כי ההתייחסות לחלום תלויה בשתי שאלות:

ראשית, מתי היה החלום. בזמן התנ"ך, שרתה נבואה ורוח הקודש בעולם, ובשל כך אין פלא שחלק מהחלומות באו מן השמים בתור הודעה על הצפוי לקרות, כמו חלומות יוסף ופרעה; לעומת זאת אחרי חורבן הבית פסקה הנבואה מישראל, ובשל כך רוב מוחלט של החלומות אינן נבואה.

שנית, מי החולם. גם בזמננו, אם מדובר באיש צדיק וקדוש, שכל מחשבותיו ומעשיו הם אך ורק בענייני קדושה, יש מקום לומר שהחלום מגיע מן השמים; אולם רוב האנשים, שמחשבותיהם ומעשיהם בעניינים אנושיים, עליהם נאמר "חלומות שווא ידברו". אצלם, החלומות מגיעים ממה שחשבו במשך היום, כמו גם מתחושות פנימיות הקיימות בתת-מודע.

בהתאם לכך השיב הרבי מליובאוויטש לאדם ששאל מה פשר החלומות שלו, שאנשים כמונו אינם אמורים לייחס שום משמעות לחלומותיהם.

ומה עשים אם בכל זאת החלומות מפריעים? הנה הפתרונות שנתן הרבי

נסיים בנימה מבודחת במעט: מעשה ביהודי שחפץ להיות רב ומנהיג בישראל, ובמסגרת מאמציו סיפר לרבי שלום-בער (הרש"ב) כי 'מלאך החלומות' הגיע בחלום וציווה אותו להיות רבי, אולם הבעיה היא שהחסידים לא מאמינים לו... השיב רבי שלום-בער בחיוך: בפעם הבאה ש'מלאך החלומות' יבוא אליך, אמור לו שיבוא אל החסידים...