"ו[יעקב] עשה לו [ליוסף] כתונת פסים". (פרשת וישב)

מהי כתונת פסים?

חישבו על השימוש במילה פסים בעברית המודרנית. פיג'מה עם פסים. לזברה יש פסים, ופסים במעבר החציה. מה משותף לפסים אלו? כולם רצועות המופיעות על רקע צבע אחיד (הצבע השחור של הכביש או צבע הפיג'מה). כך אנו גם נוטים לדמיין את כתונת הפסים.

מעניין לגלות כי ככל הנראה למינוח המודרני 'פס' אין ולא כלום עם כתונת הפסים המופיעה במקרא.

מפרשי התורה נחלקו במשמעות המילה פסים.

ישנם שראו בכך תיאור לעיצוב הבגד. האבן עזרא אומר כי על הכתונת היו רקמות שונות; הרד"ק מציין שהכתונת הייתה מורכבת מצבעים שונים, כאשר כל חלק מהכתונת היה בצבע שונה. ורבי יונה אבן ג'נאח מסביר זאת כי הכתונת הייתה עשויה מפיסות רבות של בד, כאשר כל פיסה הייתה צבועה בצבע אחר.

מפרשים אחרים פירשו את המילה כתיאור לצורת הבגד: הרשב"ם, למשל, מציין כי הבגד נקרא בשם פסים על שם ששרווליו היו ארוכים והגיעו עד ל'פס ידו' [כף ידו] של יוסף.

וישנם המפרשים את המילה כתיאור לבד ממנו היה עשוי הבגד – לדברי רש"י הוא היה עשוי מצמר טוב, ולדברי רבי יונה אבן ג'נאח הוא היה עשוי ממשי.

כך או כך, הייתה זו כתונת הפסים שגרמה לאחים להתקנא ביוסף ובסופו של דבר למכור אותו לעבד. וכך אמרו חכמינו זכרונם לברכה:

"לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים שבשביל משקל ב' סלעים מילת [כתונת הפסים] שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים." (מסכת שבת, י)