חלומות הם הדבר הכי לא מציאותי שיש. בחלום אנו יכולים לראות דברים שלא יכולים לקרות במציאות, ולפעמים אלו הם חלומות רעים, חלומות המטרידים את מנוחתנו ביום או ימים שלאחר-מכן.

כיצד אנו אמורים להתייחס לחלומות אלו? האם יש בהם מסר מן השמיים אלינו?

בין אוצר מכתביו של הרבי מליובאוויטש זצ"ל שנדפסו בספר אגרות קודש, ישנם מכתבים רבים העוסקים בשאלת חלומות רעים. הרבי ציטט רבות את דברי חז"ל ונתן עצות מעשיות מה לעשות במקרים אלו.

לפניכם מקבץ מדברי הרבי בעיבוד לעברית מודרנית.

פעם והיום

ניתן לחלק את החלומות לשני סוגים: חלומות בעלי מסר כלשהו, וחלומות של שטות שלפעמים מטרתם היא רק לבלבל את האדם.

כך כתב הרבי לאדם שייחס משמעות רבה לחלום שחלם: מתי יש לחלום משמעות? רק אם האדם החולם מתנהג בכל פרט מחייו לפי התורה והמצוות. גם בחלום עם משמעות, אמרו חז"ל שאין חלום בלי דברים בטלים.

אבל אצל אנשי דורנו, שחלק גדול מהדיבורים והמחשבות שלהם הם דברים בטלים ללא כל תוכן, לחלומות בדרך-כלל אין משמעות.

לפעמים, מטרת החלום היא לנתק את האדם מערכיו. "אל תאפשר לעצמך לחשוב יותר מדאי על החלומות1 " מסיים הרבי.

מה עושים נגד החלומות הרעים

אם החלום נובע מהדברים הבטלים, אנו יכולים גם למנוע אותם.

"כשממעטים הסיבה, בדרך ממילא מתמעט המסובב2 " כותב הרבי ומציע כי האדם ישתדל להפחית את המחשבות הבטלות שלו במשך היום כדי למנוע חלומות רעים בלילה.

הרבי גם הציע הצעות מעשיות אחרות3 :

א) להיזהר בקריאת שמע שעל המיטה.

ב) לבדוק את המזוזות בבית ולוודא את כשרותן.

ג) לבדוק את התפילין.

ד) לתת צדקה – לנשים לפני הדלקת נרות שבת, לגברים בימים שני וחמישי לפני התפילה.

ה) לשמור על טהרת הגוף.

האם פגעת במישהו?

לאישה שסבלה מחלומות רעים חוזרים ונשנים, הורה הרבי לברר האם היא לא פגעה בכבוד מישהו או מישהי באותם ימים בהם היא סובלת מן החלומות הרעים.

אם היא אכן פגעה באנשים, עליה לגשת לפני שלושה ולומר "אם פגעתי בכבוד בן ובת ישראל בשוגג או במזיד, הנני מתחרטת בלב שלם ומבקשת מחילה4 ".

ובקשר לחלום בו הופיעה אם שנפטרה העיר הרבי כי כדאי לבדוק האם הקבורה בוצעה כהלכתה.

אתם גם יכולים לפתור חלומות...

ולסיום, הרבי ייעץ גם לפתור חלומות... שכן נאמר כי החלומות הולכים אחר הפה, ובמילים אחרות: אם פותרים את החלום לטובה, הוא גם יתקיים לטובה.

לפיכך, כאשר אדם שראה חלום מסויים ביקש את פתרון הרבי, השיב לו הרבי:

"...יפתרם לטובה בטוב האמיתי הוא התורה והמצוה, עדוד רוח, וציווי על ההליכה בתורתנו ומצותיה מחיל אל חיל, ואין לך דבר העומד בפני הרצון."