ב"ה

גולשים יקרים,

ספר במדבר, הספר אותו אנו מתחילים לקרוא השבוע, נקרא בלועזית Numbers - ספר המספרים, שכן הוא נפתח ברשימה ארוכה של מספרים: מפקד האוכלוסין של בני-ישראל במדבר.

מה שמעניין שבכל פעם שהתורה מזכירה את מספר בני שבט מסויים, היא אומרת "למשפחותם", דגש חוזר ונשנה על המשפחה.

הרבי מליובאוויטש אמר כי הדבר בא ללמד אותנו עד כמה חשוב התא המשפחתי. נכון, עם ישראל כקולקטיב הוא חשוב, וכמובן כל אחד מאיתנו הוא חשוב, אבל האם אנו זוכרים לגבש ולפתח את התא המשפחתי?

כשהרבי דיבר על כך, הוא אמר: במשך השבוע, ההורים עסוקים בשלהם והילדים בשלהם. יש פעם אחת בשבוע, השבת, שהוא הזמן הטוב ביותר עבור משפחה לשבת יחד, בבית, ולהתחבר.

איזה יופי שיש שבת, והבה ננצל את היום המיוחד הזה. נערוך קידוש ביחד, ניטול ידיים ונברך על החלה, ונהפוך את היום הזה ליום של חיזוק התא המשפחתי.

המשך שבוע נעים!

הרב מנחם קמינקר