ב"ה

קוראים יקרים,

"אתם בחב"ד לא בסדר" אמר לי מישהו אתמול בבית הכנסת. "הרשיתם ל.... להיכנס לבית הכנסת. אתה בכלל יודע כמה עבירות הוא עשה? איך אתם מרשים שאדם כזה יטמא את הקדושה של בית הכנסת? אם זה היה תלוי בי הייתי מגרש אותו!"

בבית, הזדמן לי ללמוד דברים שאמר הרבי על פרשת השבוע, פרשת כי תשא, העוסקת במצוות מחצית השקל. המדרש מספר לנו שמשה רבינו התקשה כיצד בדיוק לקיים את מצוות מחצית השקל, והקדוש ברוך הוא "הראה לו מטבע של אש."

מה כל-כך מסובך במצוות מחצית השקל? היא דווקא נשמעת אחת המצוות הפשוטות יותר: נותנים חצי שקל. לא?

לא. כי אותה מחצית שקל אמורה לכפר על אחד החטאים הגדולים ביותר בהיסטוריה של עם ישראל – עוון חטא העגל, ומשה רבינו לא הצליח להבין כיצד. איך אפשר לכפר על חטא נורא ואיום כזה, חטא של כפירה באלוקים ועבודה זרה?

הראה לו הקדוש ברוך הוא מטבע של אש ובכך כביכול הוא אמר לו: אל תסתכל על המטבע הפיזי שאולי מלא לכלוך. לכל יהודי, בתוך תוכו יש נשמה של אש! קשר עוצמתי, נשמה שתישאר מחוברת לבורא העולם בכל מצב ובכל רגע.

ואנחנו בחב"ד מנסים ליישם את הדברים האלו ולחיות לאורם, ומקווים שכל אחד ואחת מכם יצטרף אלינו: לזכור תמיד את המטבע של אש שנמצאת עמוק בנשמה.

המשך שבוע נעים וקריאה מהנה,

הרב מנדי קמינקר