בקהילה החסידית בז'מבין נפוצו שמועות כי אחד מחברי הקהילה סר מן הדרך הישרה. בתחילה היו אלו שמועות בלבד; לאחר שהתברר שאכן יש אמת בדברים, החליטו החברים להרחיק את החסיד שסר מן הדרך מן הקהילה ולא לאפשר לו להשתתף באירועיה.

כשאחד מן העיירה נסע לבקר את הרבי, רבי שמואל שניאורסאהן, האדמו"ר הרביעי מליובאוויטש, התעניין אצלו הרבי לשלום אותו החסיד.

"לא כדאי לדבר אודותיו" השיב האיש מז'מבין באנחה תוך שהוא מפרט את הרשימה הארוכה של החטאים בהם נכשל החסיד הסורר. "הרחקנו אותו מבית הכנסת ואיננו מרשים לו להשתתף באירועינו" הוסיף.

"טעות בידכם" השיב לו הרבי. "אל לכם לגרש אותו; להיפך, עליכם לקרב אותו ככל שתוכלו!

"אל תחשבו כי מטרת קירובכם היא רק כדי להחזיר אותו למוטב. אפילו אם כל שתפעלו יהיה שהוא יחשוב מחשבה רעה אחת פחות ביום, גם אז המאמץ השתלם..."