שאלה:

איך אני יכול לדעת שיש לי נשמה?

תשובה:

האם יש לך גוף? האם אמרת כן? אז עכשיו אמור לי: מי זה ה"אני" הזה שיש לו את הגוף הזה? זה לא יכול להיות הגוף – שהרי אי אפשר להגיד שלגוף יש גוף.

אז זהו הדבר שלו אנחנו קוראים נשמה. באופן יותר כולל, כל אחד ואחת מאיתנו מורכבים מנשמה ומגוף. זה מסביר מדוע כולנו כל כך מבולבלים, נכון?