שאלה:

כפי שהבנתי, המסורת היהודית מאמינה שגם לאחר פטירת אדם הנשמה שבה לעולם בגוף אחר. כאשר המתים יקומו לתחיה, באיזה גוף תשוב הנשמה?

תשובה:

שאלה מצויינת.

ההליך שציינת מכונה 'גלגול נשמות', וראשית כל עלינו לשאול מדוע נשמה שבה לעולם לאחר שהסתלקה ממנו.

על כל נשמה היורדת לעולם מוטלת שליחות מיוחדת. כאשר הנשמה לא משלימה את שליחותה בפעם הראשונה בה היא ירדה לעולם, עליה לרדת שוב ושוב עד שתשלים זאת. בנוסף, על הר סיני קיבל עם ישראל 613 מצוות וכאשר נשמה לא קיימה את המצוות במלואן עליה לשוב לעולם כדי להשלים את קיומן.

השאלה העומדת בפנינו היא באיזה גוף תבחר הנשמה? אם לצורך השלמת משימתה היא ירדה לעולם עשר פעמים, איזה גוף יהיה הזוכה המאושר שיקום בתחיית המתים?

התשובה היא שכל גוף סייע לנשמה בהגשמת משימתה ושליחותה, ולפיכך אותם מרכיבים של הנשמה שהתרוממו באמצעות המצוות שקיים גוף מסוים שומרים על קשר נצחי עם אותו הגוף וישובו אליו כדי להחיותו מחדש בעת תחיית המתים. במילים אחרות, בתחיית המתים הנשמה תופיע בכמה גופים במקביל.

כיצד זה יתכן, אתה שואל? ובכן, הנשמה האלוקית היא השתקפות מקורה האינסופי, בורא העולם בכבודו ובעצמו, ולכן יש לה היכולת להחדיר חיים במספר רב של גופים. למעשה, על פי תורת הקבלה, מה שמתלבש בגופנו הוא רק הארה חלקית מהנשמה, אך עצמיותה מעולם לא יורדת לעולם הזה – שכן הגוף לא יכול להכיל את עוצמת האור שלה.