שאלה:

לפעמים אני מתארח בבית חבריי לשבת. יש להם סעודות שבת מקסימות ואני אוהב מאוד להיות אצלם. במהלך הארוחה הם מקיימים מנהגים שונים; אני אוהב לשאול מדוע הם עושים זאת, לעיתים הם יודעים את הסיבה, ולעיתים לא.

גיליתי עובדה מסקרנת: הם מקיימים מנהגים רבים ללא כל סיבה. האם יש לך הסבר לתופעה המעניינת הזו?

תשובה:

סעודת השבת רצופה במנהגים ומסורות. מתחילתה – שאז אנו מברכים לשלום את המלאכים לפני הקידוש – ועד סופה, כאשר אנו אומרים את הברכה לאחר הארוחה. הטקסים הללו שמנחים כל שלב ושלב בסעודה אינם תוצאה של איזה שיגעון פרטי של אדם מסוים. כל אחד מן המנהגים הללו פותח במהלך דורות רבים של אהבת אלוקים ומצוותיו, ולרבים מהם שורשים עמוקים בהיבטים המיסטיים של התורה. לכל אחד מהם יש סיבה ותכופות יש להם גם רובדי עומק ומשמעות רבים.

כל מלה בתורה וכל מצווה נלקחת ברצינות, נלמדת לעומק ומטופלת באהבה. הטקסים והמנהגים השונים אשר התפתחו מבוססים על הבנתם של אנשים רבים באשר לדרך האידיאלית שבה ניתן לבטא את רוח השבת – הבנה אשר מבוססת על ההיבטים המשפטיים, המדרשיים והמיסטיים של התורה.

עם זאת, התורה היא חוכמתו של אלוקים נצחי וכל אחת ממילותיה מכילה אינספור משמעויות, מסרים והשלכות. מאחר שאלוקים רוצה שנתייחס לתורה באופן אישי, הרי במקום לגלות לנו את כל המשמעויות הללו באיזה ספר (אינסופי), הוא ציווה שנלמד את התורה ונגלה את שפע הצדדים שלה בעצמנו, לפי השיטה שאותה הוא העביר למשה.1

חכמינו זכרונם לברכה אומרים שישנן "פנים" רבות לתורה. אחרי חשיפת רובד אחד מוצאים עוד ועוד רבדים. ללא קשר למספר הרבדים שגילינו, ישנן תמיד שכבות ועומקים נוספים שממתינים שיגלו אותם, יבינו ויפנימו אותם. לימודי היהדות הם אינסופיים. זוהי הסיבה שבגללה היהודים נקראים "עם הספר".

לאור הבנות אלו, הגיוני שלכל מנהג יהיו הסברים, סיבות ורובדי משמעות רבים. למעשה, אם המארח שלך נותן לך רק הסבר אחד, אזי זוהי זכותך ואחריותך לבדוק ולחפש עוד הסברים.

באשר לקיום המנהגים לפני שהבנת את משמעותם, הרי מארחיך נתנו לך דוגמא יפה – קודם יש לקיים את המנהג תוך ידיעה שזהו רצונו של האלוקים.

נכונותנו לציית ללא תנאי למצוותיו של אלוקים אפילו בטרם הייתה לנו ההזדמנות להבין את משמעותן נותנת לאלוקים נחת מרובה. לפני מתן התורה על הר סיני, היהודים הכריזו "כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע".2 התלמוד3 מספר לנו שכאשר היהודים הכריזו כך, קרא אלוקים, "מי גילה לבניי את הסוד הזה שבו משתמשים מלאכי השרת שלי?!"

אם להשתמש בגרסא משוכתבת של דברי הרבי מליובאוויטש, כשרופא אומר לאדם לקחת תרופה מסוימת הוא לא צריך ללכת קודם לבית ספר לרפואה ולדעת בדיוק מדוע בדיוק עליו לקחת את התרופה הזאת וכיצד המרכיבים השונים הנמצאים בה ירפאו אותו, אלא הוא לוקח את התרופה מייד. אם לאחר שמילא אחרי ההוראות הוא עדיין סקרן לדעת יותר לגביה, הוא יכול לספק את סקרנותו על ידי חקר כל האמור לעיל.

אמנם באותו רגע אתה עשוי שלא לדעת את הסיבה לכל מנהג, אבל אתה כן יודע שתוכל תמיד לגלות זאת – שכן קיימת סיבה לכל דבר.

ברוח זו, אני מעודד אותך לבקר באתר השבת שלנו כדי לקרוא ולהיווכח בשפע המידע והסיבות לטקס השבת, למצוותיה ולמנהגיה המרובים.