אני לומד תורה, ומישהו העיר לי שצריך ללמוד תורה בקול. האם זה נכון?

בהחלט. כך נפסק בהלכה1 : "כל אדם צריך להיזהר להוציא בשפתיו ולהשמיע לאוזניו כל מה שלומד, בין במקרא, משנה ותלמוד, אלא אם כן בשעת עיון להבין דבר מתוך דבר". במילים אחרות, כל עוד והלימוד בקול לא מפריע להתעמקות ולהבנה, בהחלט חשוב להיזהר ולקרוא בקול.

הנה ציטוט נוסף מן ההלכה: "כל המשמיע קולו בשעת תלמודו – תלמודו מתקיים בידו, אבל הקורא בלחש – במהרה הוא שוכח, שנאמר: 'ערוכה בכל ושמורה' – אם ערוכה בכל רמ"ח איברים שלך – משתמרת, ואם לאו – אינה משתמרת". כשאנו לומדים בקול, אנו מוודאים שגם נזכה לזכור את מה שלמדנו.

בעלי התוספות כתבו2 שבימי חז"ל היו רגילים ללמוד את המשנה במנגינה מיוחדת כדי להקל את זכירתה בעל פה. השל"ה כתב3 "שיהיה הלימוד בשיר, בין במקרא בין במשנה, ולזה תמצא ספרי המשנה הקדומים כתובים עם הניקוד והטעמים".ואכן גינו חז"ל4 את "כל הקורא (מקרא) בלא נעימה, ושונה (משנה) בלא זמרה!"

האם חובה ללמוד תורה בכל רגע פנוי?

כמו שאנו אומרים בקריאת שמע, אנו מצווים ללמוד תורה בכל רגע פנוי "בלכתך בדרך, בשכבך ובקומך". חז"ל5 פירשו את הפסוק "כי דבר ה' בָּזָה6 " שנאמר על "כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק".

איך מבצעים זאת בצורה מעשית?

יש כאלו שלוקחים עמם ספרים (או ספרים דיגיטליים...) המכילים דברי תורה, כדי לעיין בהם בזמנם הפנוי. זו יוזמה מבורכת, אך כדאי גם לשנן דברי תורה בעל-פה. לא תמיד קל להתרכז בקריאה כשנמצאים בחוץ, ובזמנים כאלה רצוי לשנן בעל פה דברי תורה בלשונם המקורית7 .

שינון דברי התורה בעל-פה, מועיל לא רק לזיכוך הנפש אלא גם לטיהור אוויר העולם. כאשר מאירים את האוויר שמחוץ לבית המדרש באור התורה, הדבר יקר מאוד בעיני ה', בפרט במקומות שבהם גדולה המולת העולם הזה8 .

האם חובה ללמוד נושאים בתורה שאינם נוגעים לימינו?

כן. מצוות ידיעת התורה כוללת את כל חלקי התורה בכתב ובעל פה, היינו כל ספרי התנ"ך והלכות תרי"ג מצוות שבתורה וטעמיהן בקצרה, וכל דרשות חז"ל על הפסוקים, שהן האגדות. חשוב לזכור כי לימוד התורה איננו לשם צבירת ידע מעשי בלבד, אלא בלימוד התורה – כל חלק מהתורה – אנו מתחברים לחכמתו הנצחית של בורא העולם.

בואו ללמוד תורה עם הרבנים שלנו במדור הוידאו שכולל מאות שיעורי תורה! לחצו כאן לכניסה