ב"ה

שובה ישראל, ש"פ האזינו, שבת שובה, ח' תשרי, ה'תשמ"ג