סיימנו את הסיור בבית המטבחיים. למולנו מתנשא ההיכל בכל הדרו, מתנוצץ באור מיוחד... האם אנו עומדים להיכנס אליו?

קצת סבלנות! עדיין לא סיימנו לסייר מסביב להיכל. נערוך היכרות קצרצרה עם מבנים ושערים מיוחדים השוכנים לימינו של ההיכל (צד צפון) ולשמאלו (צד דרום):

לצד ימין נראה מבנה בעל תקרה מקומרת כמו כיפה. שמו: בית המוקד. לידע כללי, בית המוקד הוא המבנה השני בגודלו בבית המקדש (המבנה הגדול ביותר הוא: ההיכל).

מה נמצא בבית המוקד:

* מוקד (כמה צפוי...), מדורה בה יכולים הכהנים לחמם את רגליהם מההליכה הממושכת ברגליים יחפות על רצפת שיש קרה;

* מדפים צמודים לקיר, עליהם ישנים הכהנים המבוגרים (הצעירים שבהם יישנו על הרצפה);

* צרור מפתחות של כל שערי בית המקדש. הצרור נמצא מתחת למרצפת ומחובר בשלשלת ברזל. כאשר הכהן האחראי ילך לישון, הוא ינעל את כל הדלתות, יניח את הצרור במקומו, וישן על המרצפת;

ובקומת המרתף:

* מקוה טהרה (בית טבילה) בו משתמשים הכהנים מדי בוקר לפני העבודה במקדש

* חדרי שירותים

בנוסף, בבית המוקד ישנם ארבעה חדרים:

לשכת לחם הפנים

בחדר זה ממוקמים תנורי האפיה, בהם אופים את "לחם הפנים", לחם מיוחד שהונח על ה"שולחן" – עוד נעסוק בו בהמשך. את הלחם אופים מדי יום שישי, מחליפים מדי שבת, והכהנים אוכלים בלשכה זו את הלחם הישן.

לשכת החותמות

החלפנים נמצאים כאן: בחדר זה ניתן להחליף כסף מזומן ל"חותמות", אסימונים בשימוש פנימי של בית-המקדש. תמורת האסימונים ניתן לרכוש יין או שמן ב"לשכת השמנים".

בתקופת החשמונאים, נגנזו בחדר זה אבני המזבח הישנות שחוללו על-ידי מלכי יוון.

לשכת טלאי קרבן

כבשים עבור הקרבת הקורבן "תמיד" שהוקרב פעמיים ביום, מאוחסנים בלשכה זו. ארבעה ימים לפני ההקרבה עוברים הכבשים ביקורת כדי לוודא שלא נפל בהם מום.

לשכת בית המוקד

כדי לרדת לקומת המרתף של בית המוקד, יש להשתמש בגרם המדרגות הממוקם בלשכה זו.

שער הניצוץ

לצד בית המוקד נגלה שני שערי כניסה לעזרה: האחד הוא שער הניצוץ, בחזיתו מרפסת קטנה על עמודים, עליה עומדים הכהנים השומרים על בית המקדש במשך הלילה.

כשהשמש זרחה נצנצו העמודים, וכך קיבל השער את שמו "שער הניצוץ". אחרים קוראים לו "שער יכניה", מכיוון שדרך שער זה הוביל נבוכדנצאר את המלך יכניה לגלות בבבל.

לידו נמצא שער הנשים, עליו עומדות הנשים שהביאו קורבנות לבית המקדש בהזדמנויות שונות (אחרי לידה וכדומה).