בצד שמאל, לדרום ומערב העזרה עומדים השערים והלשכות הבאות:

שער המים

שער זה הוא שער של מים:

*נחל מים צר עובר דרכו

* מעל לשער יש מקוה מים (בית טבילה), בו משתמש הכהן הגדול ביום הקדוש בשנה, ביום הכיפורים

* דרך שער זה נכנסים הכהנים השואבים מים ממעיין השילוח עבור ניסוך המים בחג הסוכות (עוד על הטקס ראה במדור: עזרת הנשים). השער נפתח בהזדמנות זו בלבד, בכל השנה לא נעשה בו כל שימוש.

לשכת בית אבטינס

למשפחת אבטינס היתה מומחיות מיוחדת: הם קיבלו בירושה, מדור לדור, את סוד הכנת "הקטורת" – תערובת של 11 צמחים שהוקטרו על-גבי המזבח. כשביקשו מהם ללמד את הסוד לאחרים הם סירבו בחשש שהסוד יתגלה וישמש, בסופו של דבר, לעבודת אלילים. מומחי המשפחה גם הכירו צמח מיוחד, שכאשר משתמשים בו הוא גורם לעשן לעלות בצורה ישרה, כמו מקל.

בלשכה זו הקרויה על שמם יושבים המומחים ומכינים את הקטורת בנוסחה הסודית.

שער הבכורות

בשער הבכורות שוחטים קורבנות מהסוג המכונה בשם "קודשים קלים".

בעוד את הקורבנות המכונים "קודשי קודשים" מותר לשחוט רק באיזור בית המטבחיים, את ה"קודשים הקלים" מותר לשחוט גם כאן. הסוג הנפוץ ביותר של אלו האחרונים היה קורבן הבכורות.

ישנם הטוענים שכאשר אברהם עקד את יצחק, הבן הבכור של שרה, הוא נכנס דרך איזור זה.

שער הדלק

שער הדלק הוא השער דרכו מכניסים את העצים – חומרי התבערה של בית המקדש.

שער העליון

בל נתבלבל עם שער ניקנור שנקרא אף הוא שער העליון – שער העזרה המערבי נקרא בשם זה, מכיוון שהוא באיזור הגבוה ביותר של הר הבית.