רגלינו עומדות כעת על אדמת "העזרה הגדולה". המבנה העיקרי בעזרה הוא "ההיכל", שם ממוקמים הקודש וקודש הקודשים, אליו היה נכנס הכהן הגדול פעם אחת בשנה ביום הכיפורים.

נעשה את דרכנו בעזרה אט-אט, כדי שנוכל להתבונן מקרוב בעבודה הרבגונית ולספוג אל תוכנו את אוירת הקדושה המיוחדת.

שלשת לשכות בצפון העזרה

מיד עם הכניסה לעזרה, נראה בצד ימין (בצפון העזרה) מבנה המחולק לשלשה חדרים:

לשכת הגזית – בית הדין הגבוה (ה"סנהדרין")

חדר זה עשוי אבנים מסותתות בשם "גזית", ומכאן שמו. בלשכה זו יושבים שבעים ואחד חברי בית הדין הגבוה ה"סנהדרין" ושופטים את העם. חציו האחד של החדר ממוקם בתוך העזרה בעוד החצי השני מחוצה לה, כדי לאפשר לחברי הסנהדרין לשבת בעת הדיונים הממושכים (הישיבה בעזרה – אסורה).

לשכת הגולה – באר המים

בלשכת הגולה נמצא באר מים חיים. לכאן יבואו כהנים כדי להרוות את צמאונם. היהודים שעלו מן הגולה היו אלו שכרו את הבאר, ולפיכך לשכה זו נקראת על שמם.

לשכת פרהדרין – מגורי הכהן הגדול

לשכת הפרהדרין נראית יותר כמו חדר מגורים, והיא אכן משמשת לצרכי מגורי הכהן הגדול, במשך שבוע אחד בשנה – השבוע לפני יום הכיפורים.

בחדר זה יושב הכהן הגדול ולומד את דיני עבודת יום הכיפורים. כאשר יגיע היום הקדוש איש לא יהיה עמו בזמן העבודה, ולפיכך יהיה עליו לשנן את ההלכות היטב, על בוריין.

"פרהדרין" היו שרי ממשלה שמונו לקדנציה בת שנה אחת בלבד. בימי בית-המקדש השני התחלפו הכהנים הגדולים כמעט מדי שנה (מסיבות מצערות), וכך קיבלה הלשכה את שמה – פרהדרין.