שאלה:

תמיד סיקרן אותי מדוע התפילין צריכים להיות בצבע שחור. למה לא להשאיר את העור בצבעו הטבעי?

תשובה:

כל מי שקורא את התנ"ך יודע שיש פסוקים ומצוות שלא ניתן להבין אותם ללא הסבר נוסף. למשל, אם נלמד את פסוקי התורה על ברית מילה, הנחת תפילין או נטילת ארבעת המינים, נגלה שהתורה לא מספקת את הפרטים המדוייקים. כיצד בדיוק עורכים את הברית? מהם ה"טוטפות" עליהם מניחים את התפילין? ומהו הזיהוי הבוטני המדוייק של ארבעת המינים?

בנקודה זו נכנסת התורה שבעל-פה, שגם היא ניתנה לעם ישראל על הר סיני. המסורות שנמסרו בתורה שבעל-פה קיבלו את השם "הלכה למשה בסיני" והוא העביר אותם ליהושע שהעביר אותם לדור הבא, וכך הם הגיעו עד אלינו.

גם העובדה שעל התפילין להיות בצבע שחור היא חלק מאותה מסורת ו"הלכה למשה מסיני".1

למרות שעל-פי רוב הדיעות הדבר נאמר בעיקר ביחס לרצועות התפילין, יש לצבוע גם את בתי התפילין (הקופסאות בהן מונחות פרשיות הקלף) בצבע שחור2 .

על פי הקבלה

הרמב"ם כותב:3 "אף על פי שכל חוקי התורה גזירות הם... ראוי להתבונן בהן וכל מה שאתה יכול ליתן לו טעם, תן לו טעם". בהתאם לכך, הנה ההסבר לכך שהתפילין צריכים להיות צבועים, על פי תורת הקבלה.

בורא העולם משפיע את האנרגיה האלוקית באמצעות שבע מידות. מידות אלו הן למעשה כמו ערוצים רוחניים דרכם זורם ה'אור' לעולם, החיות והאנרגיה שמאפשרת את קיום הבריאה. במקורן, המידות הן אור אלוקי אינסופי – בקבלה משווים אותן אל הצבע הלבן החסר כל גוון, שכן כל מהותן הוא השתקפות של האלוקות; אך כדי לרדת אל העולם עליהן לעבור סידרת צמצומים שמעמעמת את אורן ומאפשרת לעולמות להתקיים ולא להיעלם אל מול גילוי אור חזק מדאי.

כך גם התפילין. במקורן, בתוך בתי התפילין, הן שומרות על הצבע המקורי. אך הרצועות שמשתלשלות מטה מקבלות צבע, לסמל את הצמצומים שעוברות המידות האלוקיות4 .

אבל למה שחור?

את התשובה אפשר למצוא בפסוקי ה"שמע ישראל", אחת התפילות העיקריות שנאמרות בעת הנחת תפילין. בשמע ישראל אנו מכריזים שבורא העולם הוא האחד והיחיד: ה' אלוקינו ה' אחד! גם קלף התפילין מכיל בתוכו את פסוקי ה"שמע".

לצבע השחור תכונה מיוחדת בכך שהוא צבע שלא ניתן לצבוע עליו בגוונים אחרים; הוא גם לא מתערב בהם.5 תכונה ייחודית זו של השחור מסמלת את אחדותו המוחלטת של אלוקים, אחדות מלאה ומוחלטת6 .