* יש להניח תפילין בכל יום חול. בשבת, ימים-טובים, חול המועד – אין להניח תפילין.

* בהנחת תפילין יש להוציא קודם את התפילין של יד. אם הוצאת קודם את התפילין של ראש, הנח אותם בצד והוצא את התפילין של יד.

* נוהגים לנשק את התפילין כאשר מוציאים אותם מן השקית וכן כאשר מחזירים אותם.

* יש לשים לב שלא תהיה כל חציצה בין התפילין לבין הבשר. לפיכך יש להסיר שעונים וטבעות. אם לובשים חולצה עם שרוולים ארוכים, יש לוודא ששום חלק מהחולצה לא ייתפס מתחת לתפילין. כנ"ל לגבי התפילין של ראש. יש לוודא שהתפילין יהיו במגע עם הראש ולא עם הכיפה. אם יש לך תחבושת על הזרוע או על הראש, יש לשאול שאלת רב.

* לאחר שהנחת את התפילין על הזרוע, ולפני שאתה קושר את הרצועות, יש לומר את ברכת הנחת תפילין. מיד לאחר הנחת התפילין של יד יש להניח את התפילין של ראש ללא הפסק ביניהם. כאשר אתה אומר את הברכה, כוון גם להוציא ידי-חובה את התפילין של ראש.

* נוהגים לברך ולהשלים את הנחת התפילין בעמידה.

* את התפילין של ראש יש להניח כך שיהיו בדיוק באמצע רוחב הראש, כשבסיס התפילין הוא בדיוק מעל קו השיער הטבעי.

* בליפוף הרצועות של תפילין, הן של יד והן של ראש, יש לוודא שהצד השחור של הרצועות ייראה.

* אין להיכנס לשירותים או לחדר האמבטיה בזמן ענידת התפילין.