בשקית התפילין שלך נמצאות שתי קופסאות עור שחורות עם רצועות. לקופסאות אלו אנו קוראים "בתים", מכיוון שהם משמשים כ"בית" לפרשיות הקלף המונחות בתוכן. בית אחד מיועד לזרוע, והשני מיועד לראש.

כיצד אוכל להבדיל ביניהם? הבית המיועד לזרוע עשוי כקופסה אחת חלקה, והבית המיועד לראש מחולק לארבע תאים.

על איזו יד מניחים את התפילין? על היד החלשה יותר, כלומר הימניים מניחים על יד שמאל, והשמאליים על יד ימין.

הפשל את שרוול החולצה כך שהתפילין יגעו בזרוע. הכנס את זרועך דרך הלולאה שנוצרה ע"י הקשר שברצועה. מקם את הקופסה השחורה בצד העליון של שריר הזרוע, קצת מתחת לנקודת האמצע שבין כתפך ומרפקך, בדיוק אל מול הלב (ראה שרטוט).