למה התפילין מרובעות?

אז למה התפילין דווקא מרובעות?

למען האמת, זוהי הלכה שאין לנו הסבר מפורש עליה בתלמוד. היא נכללת בין ההלכות שהן "הלכה למשה מסיני", כלומר: מסורת הלכתית שלא כתובה בפירוש בתורה שבכתב אלא נמסרה בעל פה מהקדוש ברוך הוא למשה רבינו וממנו מדור לדור1.

ועם זאת, יש לכך כמה הסברים בספרים הקדושים.

משכן לאלוקים

על פי הזוהר2, הסוד של התפילין והריבוע שלהן נמצא בפסוק "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם3".

בהקשר המקורי, הפסוק הזה מתייחס למקדש, שבני ישראל בונים והקדוש ברוך הוא שוכן בו. המקובלים מגלים שבמילה "בתוכם" מסתתר רמז מיוחד: אלוקים שוכן "בתוכ-ם", בתוך המם הסופית, המרובעת – צורה שמזכירה את המבנה הריבועי של בית המקדש, ובאופן כללי יותר, את המרחב של העולם כולו שבו אלוקים שורה4.

איך זה קשור לתפילין? לפסוק "ושכנתי בתוכם" יש הקשר רחב הרבה יותר. כמו שהמדרש5 מדגיש, בפסוק לא נאמר "ושכנתי בתוכו (במקדש)", אלא "בתוכם" – והכוונה היא שאלוקים שוכן בתוכנו, בתוך בני ישראל עצמם, בליבו ובנשמתו של כל אחד. ואיך משכינים בקרבנו את השם? הנחת התפילין הקדושות על הגוף הופכת אותו לקדוש וגורמת לכך שהוא יהיה ראוי לזה שהקדוש ברוך הוא ישכון ויאיר בו. לכן, בדומה לצורה הריבועית של המקדש, כך גם התפילין מרובעות6.

אלוקים לא ברא ריבוע

הסבר נוסף מבוסס על אמרה שמופיעה בתלמוד הירושלמי: "אין מרובע מששת ימי בראשית7". כלומר: כשאלוקים ברא את העולם, הוא לא יצר שום דבר מרובע. המשמעות של הדברים היא שהקדוש ברוך הוא ברא עולם לא מושלם, כדי שאנחנו נתקן ונשלים אותו.

לפי זה, הצורה הריבועית של התפילין מסמלת את התפקיד שלנו כאן בעולם: לתקן ולהשלים את המציאות, להאיר את העולם החומרי והארצי באור של קדושה ולהשכין בו את האלוקות8.