שאלה

מה מברכים על אבוקדו?

תשובה

אם אוכלים פרוסות או חתיכות אבוקדו מברכים לפני האכילה ברכת "בורא פרי העץ".

על רסק או ממרח אבוקדו שנמעכו מעיכה יסודית וכבר לא רואים את חתיכות פרי המקוריות מברכים "שהכול נהיה בדברו" למנהג האשכנזים, ואילו למנהג הספרדים גם על אלו מברכים ברכת "בורא פרי העץ".

ברכה אחרונה על פרי האבוקדו היא ברכת "בורא נפשות רבות".

ברכת שהחיינו על אבוקדו

האבוקדו הוא פרי עונתי שמבשיל בחורף. כשאוכלים אבוקדו בפעם הראשונה בעונה מברכים ברכת "שהחיינו".