שאלה

איזו ברכה מברכים על חמוציות מיובשות?

תשובה

על חמוציות מברכים ברכת "בורא פרי העץ" – גם על חמוציות טריות (שפחות נפוצות בארץ) וגם על חמוציות מיובשות.

ונסביר מדוע:

חמוציות הן סוג של פירות-יער. בגידול החקלאי עצי החמוציות נמוכים עוד יותר מאשר בטבע, בכדי להקל על מלאכת איסוף הפירות באמצעות הצפת שדות החמוציות במים.

למרות שעץ חמוציות של הוא נמוך במיוחד (פחות מ-30 ס"מ) הוא נחשב מבחינה הלכתית לעץ גמור לכל דבר ועניין כיון שהשורש וגם הגזע שלו רב שנתיים. מכיוון שכך יש לברך על החמוציות 'בורא פרי העץ'.