1. ההר שעליו התגלה אלוקים

כחודש וחצי לאחר שנגאלו ממצרים, בתאריך א' בסיון בשנת 2,448 לבריאת העולם, חנו עם ישראל למרגלות הר באמצע המדבר שבין מצרים לארץ ישראל. ההר נקרא בשם 'הר סיני'.

למחרת, הם התבשרו מפי משה רבינו שה' בחר בהם לכרות עימם ברית: אם יעמדו בחוקי התורה יזכו ליחס מיוחד ושונה מכלל האנושות ויהיו "עם סגולה". כעבור שלושה ימי הכנה, הופיע ה' בכבודו ובעצמו בקולות וברקים על הר סיני וכרת עִם בני ישראל את ברית "עשרת הדיברות"1.

• מומלץ: סיפור מתן תורה בחמש דקות

2. שם קיבל משה את לוחות הברית

לאחר כריתת הברית בהר סיני ושמיעת עשרת הדיברות, עלה משה רבינו להר סיני ושהה שם 40 יום רצופים במהלכם שמע ולמד את דברי "התורה" מאת ה' ובסופם קיבל ממנו "לוחות הברית" – שני לוחות אבן אלוקיים שעליהם חקוקים עשרת הדיברות שאמר ה' לכל בני ישראל במעמד כריתת הברית.

לפני שירד מן ההר נודע למשה שהעם סוגד לעגל הזהב ובתגובה השליך את הלוחות מידיו וניפץ אותם. למחרת עלה שוב להר סיני לארבעים יום נוספים בהם התפלל והתחנן לה' שיסלח לבני ישראל על חטא העגל ובסופם קיבל הוראה לרדת מן ההר, לחצוב לוחות אבן חדשים ולעלות איתם שוב אל ההר, וכך אכן עשה. לאחר עוד 40 ימי שהייה בהר, ביום הכיפורים, חרת הקדוש ברוך הוא את עשרת הדיברות על ה"לוחות השניים" שחצב משה2.

כל מה שרציתם לדעת על שני לוחות הברית

3. שם קיבלנו גם את כל התורה כולה

"עשרת הדיברות" נאמרו ישירות לכל עם ישראל וגם נחקקו על לוחות הברית. אבל לא רק הם ניתנו בהר סיני. כל התורה כולה, על כל פרטיה ודקדוקיה והמצוות הכלולות בה, ניתנו בהר סיני. משה רבינו שמע ולמד את הדברים מאת ה' במרומי ההר ולאחר מכן ירד ומסר אותם לבני ישראל בעל פה.

את תמצית הדברים שלימד משה רבינו את בני ישראל בעל פה, הוא גם כתב, וזה מה שהפך לחמשת חומשי התורה שנקראים "התורה שבכתב"3.

• להרחבה: כיצד קיבלנו את חמשת חומרי התורה ואיך הם נכתבו?

4. יש שם מערה

בעלייתו השלישית להר סיני זכה משה להתגלות ה' שבה נאמר לו סוד "שלוש עשרה מידות הרחמים". את ההתגלות הזו ראה מתוך מערה שנקראת בתורה "נִקְרַת הַצוּר"4.

כעבור כ-400 שנה אליהו הנביא לַן במערה זו וגם הוא זכה שם לנבואה ולהתגלות אלוקית5 (על ביקורו המרתק של אליהו בהר סיני ראו בהמשך).

ראו גם: "שלוש-עשרה מידות הרחמים" – מה זה בדיוק?

5. הר הסְנֶה

השם "סיני" הוא מלשון "סְנֶה" שפירושו שיח קוצים. ההר נקרא כך על שם צמחיית הקוצים המדברית שלו6. ההתגלות האלוקית הראשונה על הר סיני הייתה מתוך הקוצים האלה:

בעיצומה של תקופת השעבוד במצרים, כאשר בני ישראל נאנקו תחת עול העבדות והדיכוי, משה לקח את עדר הצאן של חמיו לאזור הר סיני ושם נתקל במחזה מוזר של סנה בוער באש ולא נשרף. כשניגש לראות את הפלא שמע את קולו של ה' מדבר אליו מתוך הסנה הבוער ומטיל עליו את המשימה לגאול את עם ישראל ממצרים בשביל ש"יעבדו את האלוקים על ההר הזה", כלומר יקבלו את התורה בהר סיני ויהפכו לעבדי ה'7.

מעניין במיוחד לציין כי עדויות מימיי הביניים וגם מימינו מספרות על תופעה פלאית של שברי אבנים מהר סיני שהטקסטורה הטבעית שלהן מורכבת מצורות "סנה" רבות שנראות על האבן מכל עבָריה, גם כאשר שוברים אותה לשברים קטנטנים8.

הסנה הבוער: מה באמת היה שם?

6. הצנוע שבהרים

הבחירה של ה' להתגלות למשה מתוך שיח קוצני עלוב בא ללמדנו שצניעות וענווה הן תכונות הכרחיות בשביל לקלוט את דברי התורה כראוי.

המסר הזה משתקף גם מגובהו הנמוך יחסית של הר סיני, שדווקא בזכותו נבחר להיות זה שעליו תינתן התורה, כפי שמסופר באגדת חז"ל המפורסמת על ריב ההרים:

"כיון שביקש הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל, בא כרמל מאספמיא, ותבור מבית-אלים . . זה אומר: "נקראתי הר תבור, עלי נאה שתשרה שכינה, לפי שאני גבוה מכל ההרים, ולא ירדו עלי מי המבול!"; וזה אומר: "אני נקראתי הר הכרמל, עלי נאה שתשרה שכינה, לפי שאני נִתְמָצַעְתִי בַּתָּווֶך, ועלי עברו את הים" (כלומר: הר כרמל נכנס בתוך ים סוף כאשר הוא נחצה ועליו עברו בני ישראל את הים ביבשה); אמר הקדוש ברוך הוא: כבר נפסלתם לפניי, בגָבְהוּת שיש בכם – כולכם פסולים לפני . . אין רצוני אלא בסִינַי, שהוא שפל מכולכם..."9

7. הר נקי מעבודה זרה

הסבר נוסף לבחירה של ה' בהר סיני עבור נתינת התורה: משום שבראשי ההרים האחרים באזור נוסדו מקומות פולחן לעבודת אלילים, ורק עליו לא הוקמה אף עבודת אלילים ולכן התאים להשראת השכינה הקדושה10.

8. הוא נקרא גם "הר חורב"

הר סיני נקרא גם הר "חוֹרֵב". המשמעות הפשוטה של השם "חורב" היא מלשון "חַרֵבָה" כלומר יובש קיצוני, מקום שומם, צחיח, לוהט11, אבל מסתבר שבשם "חורב" וגם בשם "סיני" המוכר יותר, טמונים רמזים למאורע ההיסטורי הכביר שהתרחש במקום. הגמרא12 מציגה מחלוקת בין חכמי ישראל איזה מבין השמות הוא שמו המקורי של ההר ואיזה מהם הוא כינוי שניתן לו בעקבות אירוע מתן תורה:

לפי רב חסדא ורבה-בר-רב-הונא שמו המקורי של ההר הוא "חורב" והוא נקרא "סיני" על שם יחסי השנאה שהתפתחו אצל אומות העולם בעקבות בחירת הקדוש ברוך הוא בעם ישראל13; לפי רבי אבהו שמו האמיתי של ההר הוא "סיני" והשם "חורב" מתאר את חורבן השקר של עבודת אלילים שהתחיל בזכות נתינת התורה.

• כדאי לקרוא: היהודים הם באמת "העם הנבחר"? האם זו לא גזענות?!

9. וגם: הר האלוקים

ההר מכונה בתנ"ך גם בשם "הַר הָאֱ-לוֹהִים"14, על שם השכינה שהתגלתה עליו15.

10. הוא חלק מהר המוריה

לפי אחד המדרשים, הר סיני "נתלש" מהר המוריה כמו חתיכת הבצק שנתלשת מהעיסה בהפרשת חלה, "בא" אל המדבר כדי שישראל יקבלו עליו את התורה ולעתיד לבוא יחזור למקומו המקורי בהר המוריה.

למה היה צריך להביא אל המדבר חלק מהר המוריה? שכך אמר הקדוש ברוך הוא: "הואיל ויצחק אביהם נעקד עליו – נאה לבניו לקבל עליו את התורה"16.

11. שם הוקם המשכן לראשונה

לאחר מתן תורה ציווה ה' את משה רבינו על בניית "המשכן" שהוא בית לשכינה. במשכן היה חדר פנימי שבו שכן "ארון הברית" ובתוכו "לוחות הברית"; חדר חיצוני שבו הייתה מנורת הזהב, מזבח הזהב, ושולחן הפנים; וחצר שבה היה 'מזבח הנחושת' שעליו הקריבו את הקרבנות.

המשכן היה בית פיזי לשכינה הקדושה והוא נבנה לראשונה במהלך החנייה הממושכת ליד הר סיני. בשנות הנדודים במדבר הוא פורק לפני כל נסיעה והורכב מחדש בכל חנייה. כעבור מאות שנים, בזמן שלמה המלך, עבר המשכן לבניין קבע, "בית המקדש", בהר המוריה בירושלים.

• קצר ולעניין: 15 דברים שצריך לדעת על המשכן

12. ההר ש"נשכח"

עם ישראל שהה למרגלות הר סיני כמעט שנה שלימה. בתאריך כ' באייר בשנה השנייה ליציאת מצרים עזב עם ישראל את הר סיני והחל את המסע לכיוון הארץ המובטחת17.

באורח די מפתיע, מאז שעזבו בני ישראל את הר סיני שאלת מיקומו וזיהויו של ההר כמעט ולא העסיקה את חכמי ישראל. למעשה אין ביהדות שום מסורת ודאית באשר לזיהויו של הר סיני והחוקרים בימינו מצביעים על כמה אתרים שונים ורחוקים זה מזה שכל אחד מהם יכול להתאים במידה מסוימת לתיאורים של ההר המפורסם.

• ראו כאן: איפה זה בדיוק הר סיני? המחקרים סותרים, אבל לנו יש את התשובה

13. אליהו הנביא חוזר להר

עם ישראל אמנם לא חזר עוד להר סיני, אבל בספר מלכים18 מופיע סיפור דרמטי במיוחד שבסופו מסר מפתיע:

אִיזֶבֶל, המלכה הרשעית של ממלכת יהודה, רדפה את נביאי האמת וטיפחה את נביאי הבַּעַל (עבודת אלילים פופולרית בתקופה ההיא) ואיימה להרוג את אליהו בעצמו. בעקבות זאת ברח אליהו הנביא אל המדבר וכאשר נח בצלו של עץ רותם אחד הורה לו מלאך האלוקים לאכול מ"עֻגַת רְצָפִים וְצַפַּחַת מָיִם" שסיפקו לו כוח פלאי לצעוד במדבר במשך ארבעים יום וארבעים לילה עד שהגיע להר האלוקים, לחורב.

כשהגיע להר סיני, לן אליהו במערה, נקרת הצור, ושם ה' שואל אותו "מַה לְּךָ פֹה אֵלִיָּהוּ?" ואליהו, נסער ונרעש ממצבו הרוחני הקשה של עם ישראל, מספר על כך לה' ומבקש ממנו להעניש את הרשעים. אמר לו הקדוש ברוך הוא לצאת מן המערה ולעמוד בהר ולראות בהתגלותו תוך כדי שהוא מעביר לו מסר חשוב: "וְהִנֵּה ה' עֹבֵר, וְרוּחַ גְּדוֹלָה וְחָזָק מְפָרֵק הָרִים וּמְשַׁבֵּר סְלָעִים לִפְנֵי ה', לֹא בָרוּחַ ה'; וְאַחַר הָרוּחַ רַעַשׁ, לֹא בָרַעַשׁ ה'; וְאַחַר הָרַעַשׁ אֵשׁ, לֹא בָאֵשׁ ה'; וְְאַחַר הָאֵשׁ, קוֹל דְּמָמָה דַקָּה".

המסר שקיבל אליהו מהמחזה המדהים שראה, שעליו לעזוב את דרך הקנאות והדין ובמקום זאת להתחיל לעורר את לב העם לעבודת ה' בדברים רכים ועדינים.

ביקורו החוזר החד-פעמי של אליהו הנביא בהר סיני והמסר המפתיע שקיבל שם מלמד אותנו שבמקום לחפש את הקולות הבקרים האש הגדולה וחוויית ההתגלות יוצאת הדופן של הר סיני, יש לקחת את האנרגיה הרוחנית ולממש אותה בשמירת התורה והמצוות היומיומית, בחיי היום-יום האפרוריים למראה, כי "לא ברעש ה'".

יתכן שזו בדיוק הסיבה שבגללה נשכח מיקומו הגיאוגרפי של הר סיני הפיזי, כדי שנדע להתמקד בחיים על פי תורת החיים ולא נתפתה לחפש אחר הריגוש והחוויה.

• שיעור: לאן נעלמה הקדושה של הר סיני?