ב"ה

⛰ למה לא צריך לשטח את העקומה?

ממתק לשבת פרשת בהר-בחוקותי

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

⛰ למה לא צריך לשטח את העקומה?: ממתק לשבת פרשת בהר-בחוקותי

הוסיפו תגובה