שאלה:

מה זה "שלוש עשרה מידות הרחמים"? ומדוע אומרים את הפסוקים האלו ב"סליחות" ובתפילות הימים הנוראים?

תשובה:

"י"ג מידות הרחמים" הן שלוש עשרה 'תכונות' אלוקיות, כביכול, שבהן אלוקים מנהיג את העולם ברחמים וסולח על החטאים.

סדר תפילה

את מידות הרחמים אף אחד לא המציא לבד, חלילה... למעשה, אלוקים בעצמו גילה אותן למשה רבינו:

התורה מספרת כי לאחר חטא העגל, עלה משה כמה פעמים להר סיני, אל אלוקים, לבקש סליחה ומחילה עבור עם ישראל על העוון הנורא. בפעם השלישית הוא שהה שם ארבעים יום וארבעים לילה ברציפות, עד שבעשירי בתשרי אלוקים התרצה, מסר למשה את לוחות הברית החדשים ומחל לעם ישראל על חטא העגל. מאז, נקבע היום הזה לנצח כיום הכיפורים – היום שבו אלוקים מכפר לכל מי ששב בתשובה.

באותה עת שמשה שהה בהר, כשחילה את פני השם, הוא ניצל את עת הרצון וביקש מאלוקים שיתגלה לפניו – "הראני נא את כבודך1". הקדוש ברוך הוא הסכים לאפשר למשה לחזות בהתגלות האלוקית הנשגבה ביותר, וכפי שמתואר בתורה "וַיַּעֲבֹר ה' עַל פָּנָיו וַיִּקְרָא: ה' ה' אֵ-ל רַחוּם וְחַנּוּן אֶרֶךְ אַפַּיִם וְרַב חֶסֶד וֶאֱמֶת: נֹצֵר חֶסֶד לָאֲלָפִים נֹשֵׂא עָוֹן וָפֶשַׁע וְחַטָּאָה וְנַקֵּה לֹא יְנַקֶּה פֹּקֵד עֲוֹן אָבוֹת עַל בָּנִים וְעַל בְּנֵי בָנִים עַל שִׁלֵּשִׁים וְעַל רִבֵּעִים". בפסוקים האלו מרומזות כל מידות הרחמים2.

לעורר רחמי שמים

הגמרא3 מתארת את המעמד הזה במילים מיוחדות: "נתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, והראה לו למשה סדר תפילה". למעשה, אלוקים בכבודו ובעצמו גילה למשה רבינו את סוד התפילה והבטיח לו שבשעה שהציבור4 יאמר את שלוש עשרה מידות הרחמים, יתעוררו רחמיו של הקדוש ברוך הוא והוא ימחל על החטאים והעוונות.

וכך כותב רבנו בחיי5 מילים נפלאות: "כל המבין שלוש עשרה מידות... ומתפלל בהן בכוונה, אין תפילתו חוזרת ריקם... בזמן הזה שאנחנו שרויים בגלות ואין לנו כהן גדול לכפר על חטאותינו ולא מזבח להקריב עליו קרבנות ולא בית המקדש להתפלל בתוכו – לא נשאר לנו לפני ה', בלתי אם תפלתנו ושלוש עשרה מידותיו".

זו הסיבה שבתפילת הווידוי, בכל יום בשחרית ובמנחה, אומרים את פסוקי מידות הרחמים, וכך גם בכל פעם שאומרים "סליחות" ובתפילות הימים הנוראים.

מומלץ לקרוא גם:

למה הדתיים מגדלים זקן ארוך? תתפלאו, אבל התשובה קשורה, בין היתר, למידות הרחמים של אלוקים...

סרטון מיוחד: הרבי מעניק 13 דולרים ליהודי שהחליט לגדל את זקנו