דיון התפתח אודות מספר אנשים פשוטים אותם חיבב הרבי. אחד מהחסידים המובהקים, סוחר יהלומים במקצועו, השתומם: "רבי, מדוע אתה מחבב אותם כל כך"?

באותה הזדמנות לא השיב הרבי מאום. זמן קצר לאחר מכן, ביקש הרבי במפתיע לראות את חבילת היהלומים של החסיד.

החסיד פתח את החבילה, פיזר את תוכנה על השולחן והצביע על אחת האבנים: "זוהי אבן יקרה ונפלאה ביותר".

הרבי: "אני לא רואה בה שום דבר"!

החסיד (בנימה של פליאה): "רבי, ביהלומים צריך להיות מבין (מומחה)!".

הרבי: "כל יהודי הוא נפלא ביותר, כמו יהלום – אבל אתה צריך להיות מבין!"

רבי יוסף יצחק שניאורסון, הרבי השישי של חב"ד

זוהי תמצית תורת חב"ד, הארגון החינוכי היהודי העולמי הגדול ביותר.

תנועת חב"ד-ליובאוויטש היא כוח דינאמי ונמרץ בחיים היהודיים, ותוכניותיה נוגעות בחייהם של מיליוני בני אדם ומשפיעות באופן ישיר ועקיף על חיי היהודים בכל קהילה וקהילה.

כמה מוסדות יש לתנועת חב"ד? מהי האג'נדה שלה? אלו שירותים היא מספקת ולמי היא מספקת את שירותיה? מיהם עובדיה, נציגיה ושלוחיה? מה מניע אותם? בסידרת הכתבות שלפניכם ננסה לתת מספר תשובות לשאלות הללו, שגם אם תכלולנה מספר קווי מתאר של רקע פילוסופי, הרי עיקר ההתמקדות תהיה בפעילויותיה הנובעות מהשקפתה הכללית של חב"ד.