"העמידו תלמידים הרבה" (פרקי אבות)

ידענות בתורה: בעולם התורני העוסק בלימוד, ידע ומחקר של התורה, מצטיינת חב"ד. הישיבות הגבוהות והכוללים ידועים בסטנדרטים הגבוהים שלהן ובשאיפה למצוינות. כל אחד ממוסדות אלה מוציא לאור מזמן לזמן חוברות של פרשנויות ודיונים ע"י התלמידים וסגל ההוראה, וכן חוברות העוסקות במחקר היוצאות לאור פעם בחודש או פעם ברבעון או פעמיים בשנה, המכילים מאמרים נלמדים בהלכה, תלמוד וחסידות.

כס הרבנות: בכל רחבי אירופה, ישראל, אפריקה, בריה"מ לשעבר, אוסטרליה, דרום אמריקה וצפון אמריקה – חסידי חב"ד-ליובאוויטש ובוגרי ישיבות חב"ד תופסים עמדות רבניות חשובות.

השראה: מקור הדחף וההשראה להישגים אלה היה ונשאר הרבי זצ"ל, שהדרכותיו מעודדות עד היום עשיית מאמץ, עמל ושאיפה למצוינות, בשתי חזיתות: 1. גדילה בלימוד התורה; 2. הוראת התורה לאחרים. הרבי הניע אנשים לא רק על ידי המרצה והוראה, אלא על ידי דוגמה אישית. אם להתנסח בפשטות, הרבי היה למדן התורה הגדול ביותר של זמננו, הן בתלמוד ובדיני התורה והן בעמקות אזוטרית בקבלה וחסידות. כל חייו הראה את הקשר הפנימי בין תורת ה"נגלה" לבין תורת "הנסתר", בין ההלכות המעשיות של היהדות לבין האמיתות שבמיסטיקה היהודית, או ליתר דיוק, בחסידות. יותר מ- 250 כרכים של שיחותיו וכתביו של הרבי יצאו לאור וכתבים רבים עדיין מחכים להוצאתם לאור.

מבין כתביו שיצאו לאור ישנם 39 כרכים של 'ליקוטי שיחות' – לקט שיחות המתייחסות לפרשות השבוע שבתורה ולאירועים מיוחדים בלוח השנה היהודי. בנוסף, 28 כרכים של מכתביו, המכילים דברי תורה ועצות פרטיות (מן השנים 1928-1970), פורסמו עד כה ועוד כ- 20 כרכים נמצאים בהכנה להוצאתם לאור בעברית ובאידיש. מכתביו הרבים באנגלית אף הם נדפסו בחלקם.

מבצע לימוד הרמב"ם: היצירה האדירה "משנה תורה" של הרמב"ם מכילה את כל מצוות התורה. בשנת 1984 יזם הרבי את הרעיון שספר זה יילמד יום יום ויושלם מדי שנה בשנה. מאות אלפי אנשים, מטף ועד זקן, מאוחדים בלימוד יומי זה של הרמב"ם. הטקס השנתי של סיום לימוד ה'משנה תורה' והתחלת הלימוד המחודשת הפך למאורע נכבד בלוח השנה היהודי ומתבטא בהתכנסויות ציבוריות של לומדי הרמב"ם בכל יבשת על פני כדור הארץ.