ב"ה

זה היום תחילת מעשיך, יום ב' דראש השנה, ה'תשמ"ט