Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה

חכמת חיים

כיצד ניתן להגיע לחיים מלאי משמעות? חינוך, אמונה, משפחה, אהבה ועוד – מקבלים מימד חדש, עמוק יותר

יום בחיים
המדריך המלא לחיים של משמעות
חינוך
חינוך לא נועד לשם הקניית ידע בלבד. הוא מעצב את אישיותו של הילד
אמונה
הכוח של האמונה, וכיצד היא תעשיר את חיינו
משפחה
כיצד יוצרים משפחה שמחה
בריאות
הבריאות יכולה לפתוח שער לבריאות רוחנית
אהבה
כיצד לוודאות שהאהבה תחזיק מעמד
כסף
אנחנו אמורים לעבוד בשבילו, לא לעבוד אותו
כאב
כך נתרגם כאב למעשים, ודמעות לצמיחה
פילוסופיה ופרקטיקה
הדעת אינה סובלת הפרדה בין הידע ובין המעשה
טכנולוגיה
הטכנולוגיה טובה או רעה? תלוי
נעורים
כיצד נוכל להעריך בן נוער מתמרד
נשים וגברים
מי חשוב יותר? האישה, וגם האיש