חינוך אישיותו של הילד קודם ללימודו האקדמי, מכיון שלימוד המדעים כולם הינו חסר תוכן באם אינו מבוסס על יסודות איתנים של אישיות טובה. - הרבי

זוג נשוי ביקר רב חכם כדי להתיעץ בו איך לחנך את בנם בן השתים-עשרה. אמר להם הרב: "באתם אלי באיחור של שתים-עשרה שנה. היצור האנושי הוא כמו עץ. אם שורטים ענף של עץ מפותח לגמרי משפיעים רק על הענף. אבל אם שורטים זרע אפילו שריטה זעירה, ישפיע הדבר על גידולו של העץ כולו".

מדוע נחוץ חינוך?

אם יש בשליטתנו גורם בודד אחד שמסוגל להשפיע על מהותנו כבני אדם, הרי זה החינוך. החינוך הוא הבסיס והתמיכה של התרבות. כלי ליצור בני אדם בריאים ושלמים, אנשים אשר ינהלו חיים משמעותיים ולא אנוכיים, אנחנו מוכרחים לחנך את ילדינו.

חינוך אין פירושו רק רכישת הכישורים הדרושים כדי להתפרנס; חינוך פירושו ללמוד להבין את החיים עצמם. מה הם החיים? החיים הם הכרה בא-ל ובשליחות שהטיל עלינו - לעדן את עצמנו ולקדש את העולם.

העברת מידע היא רק מרכיב אחד פשוט למדי של החינוך. חינוך אמיתי - חינוך לחיים - פירושו ללמד את הילדים שיש להם אחריות בלתי-מתפשרת כלפי ה', לחיות באופן מוסרי ואתי. זה יתמוך בכל אחד מהם, וייצור עולם טוב יותר לילדיהם ולדורות הבאים.

כיצד עלינו לחנך?

השאלה כיצד לחנך כמוה כשאלה כיצד עלינו לתקשר? כיצד עלינו לנהל עסקים? כיצד עלינו לחיות?

והתשובה היא תמיד אותה התשובה: באמצעות האהבה. בלי אהבה, החינוך לוקה בחסר במקרה הטוב, ובמקרה הגרוע – הרסני. אהבה פירושה רגישות – לא לרעינותיך או לאמות-המידה שלך, אלא לאלו של התלמיד, וחשוב מכול, לאלו של ה'. פירושו של דבר, שהילד חייב להיות ער לקיום שהוא גדול ממנו ומדחפיו ומתשוקותיו, גדול ממשפחתו ומחבריו ומבית-הספר שלו וממשחקיו.

חינוך כזה הוא קפדני ומחייב כושר עמידה שכלי ורגשי, אולם כאשר אנשים צעירים מתוודעים אל ה' ורוכשים את הנטייה ואת החיבה האינטלקטואלית לרוחני, הם מתאימים את עצמם לתכלית הנעלה יותר בחיים. הם נעשים ילדים אשר מתייחסים להוריהם בכבוד ובחיבה. ילדים שלא ייקחו רכוש שאינו שייך להם. ילדים אשר מוכנים להושיט יד ולעזור לאחרים, מוכנים להעניק בנדיבות מזמנם ומאהבתם.

כיצד עלינו לחנך את ילדינו?

מאחר שילדים נוחים להתרשם, הם מושפעים מכל דבר בסביבתם. הילדים בימינו נתונים להשפעות רבות שמזיקות לחינוך נכון. לאחר שנאבקנו בכל ההפרעות והשיגעונות של תקופתנו – אם זאת הטלוויזיה או פיתויי הסמים והפשע - נשאר לנו מעט מאוד זמן ומרץ לפתח את מוחם של ילדינו, את לבבם ואת נפשם. אין די בשליחת הילדים לבית-הספר עם ארוחה ארוזה. החינוך הוא עבודה במשרה מלאה. עלינו לעמוד על המשמר כפי שהיינו בימי ינקותו של הילד - בכוננות מתמדת, נכונים תמיד לשרת את צרכיו הרוחניים.

מדוע מתחילים עשרת הדיברות, אשר כוללים חוקים מוסריים במילים "אנכי ה' אלוקיך"? משום שבלי ההסכמה שהמוסר נובע מן האלוקים, מנחים את המוסר - ומשום כך גם את החינוך רק הגחמות האנושיות והמצפון. ההיסטוריה הראתה לנו שהחברה יכולה להיות מחונכת כהלכה ואף-על-פי-כן אם לא ינחו אותה מצוות האלוקים, תשקע בים של רשעות.

יצירת מערכת חינוך על בסיס מוסרי איתן היא אחת מהתחייבותיה הראשוניות של חברה. כמובן שיש צורך בקבוצת אנשי מנהל בעלי הכישורים הדרושים שעיסוקם העיקרי יהיה חינוך, אך כל אדם בחברה חייב גם הוא לקחת חלק פעיל בתחום הזה.