הצדקה הופכת חומר לרוח, היא הופכת מטבע לאש. – הרבי

בכל יום ראשון בבוקר, החל מיום הולדתו בי"א ניסן תשמ"ו (אפריל 1986), היו אלפי אנשים נאספים כדי לקבל את ברכתו של הרבי. היו שם אנשים מכל גוני הקשת החל בחסידים וכלה במדינאים, אנשי בידור ועד בעלי העסקים הגדולים ביותר. חלקם חיפשו השראה רוחנית, אחרים ביקשו עצה בקשר לטיפול בבעיה מסויימת. נוסף לברכה נהג הרבי לתת לכל אחד מהאנשים שטר של דולר אחד חדש ומבריק, כדי שייתנו אותו או את תמורתו לצדקה. במרוצת השנים שלאחר מכן העניק הרבי מאות אלפי דולרים כאלה, ותמיד הזכיר לכולם את הצורך לתת לנזקקים.

האם כסף הוא ברכה או קללה?

רוב האנשים מודדים את הערך העצמי שלהם לפי גודל הארנק והכיס. משום שאנו משקיעים כה הרבה זמן, אנרגיה ועבודה כדי להשיג כסף, הוא מייצג את אנרגיית החיים עצמה. לכן, נתינת כסף לצדקה מבטאת את הצורה העמוקה ביותר של הנתינה ושל עידון העולם הפיסי, אשר נוטה מטבעו להתרכז בעצמו.

יש אנשים שמרגישים שהם ורק הם האחראים להצלחתם, שהאינטליגציה והיכולות שלהם הן שהביאו אותה. זהו האתגר של העושר, והוא אתגר רציני ביותר: אל לכם לתת לאגו שלכם לרמות אתכם. "וזכרת את ה' אלקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל". בלי להכיר בזה, נעשה הכסף לסמל המובהק ביותר של האגו האנוכי.

אין זה אומר שההצלחה אינה תוצאה של מאמציכם, ושאינכם צריכים לעשות הכל כדי להבטיח שתצליחו. אל לכם לשבת בניחותא ולחכות שכסף יבוא אליכם. אבל עליכם להכיר בכך שברכת ה', ולא רק המאמץ שלכם, היא שיוצרת את העושר.

הכסף כשהוא לעצמו יכול להיות קללה. מאחר שהכסף והעושר הם התגלמות החומרנות – טבעם הפכפך. כסף יכול להביא לחרדה בלתי-פוסקת, משום שאין זה משנה כמה כסף יש לך, לעולם אינך בטוח אם יהיה לך מספיק או אם לא תאבד את כולו באופן כלשהו.

כאשר אתה רואה את הכסף מנקודת המבט הנכונה ויודע מדוע הוא ניתן לך, הוא נעשה ברכה במקום קללה. ועל-ידי השימוש בעושר למטרות צדקה ונדבנות, שהן מטרות נצחיות, במקום לבזבזו על תשוקת הרגע, אתה עושה אותו לנצחי.

כיצד נתינת הצדקה הופכת את הקללה לברכה?

כוח הצדקה אינו מאפשר לך לשקוע באינטרסים שלך בלבד. ביטויים אחרים של טוב וחסד חיוניים אף הם, אך נתינת ממון לצדקה היא הדרך הכי עוצמתית להעלות את נשמתך, מכיוון שאתה נותן את עצמך, את היכולות, האמביציות והרחמנות שלך.

המפתח להבנת הצדקה הוא ההבנה שאין זאת רק מתנה לנזקק, אלא מתנה לנותן גם כן. הצורך לתת צדקה הוא אחד הצרכים האנושיים הבסיסיים. כפי שאנו זקוקים לאוכל ולהגנה ולאהבה, אנו זקוקים אף להתחלק במה שניתן לנו. אם אדם עשיר נותן מתוך גאווה, וחושב שהוא עושה טובה גדולה, טעות גדולה בידיו. האמת היא שעושים לו טובה. "יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית", אמרו חז"ל.

אם אתן צדקה, האם לא יחסר לי?

אפשר לטעון שמנקודת ראות עסקית טהורה מצמצמת הצדקה את המשאבים הכספיים שלנו. אך כשאנו מכירים בכך שהמקור המובהק לעושר הוא ברכת ה', נעשית הצדקה ההשקעה המחוכמת ביותר. אם יש לאדם בעיות כספיות בעסק שלו, עליו להגדיל את הסכומים שהוא תורם לצדקה כדי להגדיל את ברכת ה' לעושר. כפי שאמרו חז"ל: "עשר בשביל שתתעשר". הצדקה פותחת אפיקי עושר חדשים מלמעלה.

חובה על כל בני דורנו להגביר את הצדקה בכל דרך אפשרית. עלינו להיות מושפעים – ולהשפיע על אחרים – לעשות את הצדקה לחלק בלתי נפרד מחיינו.

ישנם דרכים מעשיות רבות כיצד לעודד מתן צדקה על בסיס קבוע, גם אם מדובר בצדקה מועטת:

* שים תיבת צדקה בחדרים השונים בביתך, במשרד ובמכונית

* למד את ילדיך להעניק כסף וזמן לאחרים

* בתי ספר יכולים לעודד נדיבות על ידי חלוקה קבועה של כסף וטובין שתלמידיהם יוכלו להעביר אותם לנזקקים. חברות יכולות לפעול במישור זהה.

הביטו אם כך סביב ושאלו את עצמכם: במה אני יכול לעזור לאדם אחר? אל תהיו מוטרדים מכך שאינכם יכולים לתת כמה שהייתם רוצים לתת, או שאין לכם די זמן פנוי, כאשר מדובר בנתינת עצמנו, בנתינת צדקה גשמית או רוחנית, שום דבר אינו קטן מדי ושום דבר אינו גדול מדי.